Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Amk (Amoxicillin) Utan ReceptBillig Amk På NätetKöper Amk På Nätet Utan ReceptenAmk (varumärken inkluderar: Mymox / Amoxil / Amoxin / Amoxivan / Amoksiklav / Bactox / Cilamox / Dedoxil / Dispermox / Enhancin / Geramox / Isimoxin / Klavox / Lamoxy / Mox / Moxypen / Moxyvit / Nobactam / Novamoxin / Panklav / Pamoxicillin / Panamox / Polymox / Wymox / Zimox / Trimox) är ett penicillin-liknande (betalaktam) antibiotikum. Det tillhör den mest använda gruppen av antibiotika som finns tillgängliga.

Amk är en av de bästa formerna av antibiotika som finns idag. Det används för att behandla infektioner orsakade av vissa bakterier, innefattande:

infektioner i öron, näsa och hals (pneumoni, bronkit);

infektioner i urogenital-tarmkanalen;

infektioner i hud och hud struktur;

infektioner i de nedre luftvägarna;

gonorré, akut okomplicerad (ano-genitala och urininfektioner) i manlig och kvinnlig.

Amk används också innan någon operation eller tandvård för att förhindra infektion. Det används också i kombination med andra läkemedel för att eliminera H. pylori, en bakterie som orsakar magsår.

Amk kan också användas för andra ändamål som inte nämns här.

Amk verkar genom att hämma syntesen av bakteriecellväggen och att stoppa tillväxten av bakterier.

Amk är oftast en populär drog i klassen eftersom det är bättre absorberas efter oral administrering, än andra beta-laktamantibiotika.

Amk finns i kapslar.


Amk (Amoxicillin) Rekommendationer


Följ anvisningarna på ditt recept etiketten noga och fråga din läkare eller apotekspersonal att förklara någon del som du inte förstår.

Amk tas vanligen var 8 timmar (tre gånger om dagen). Den kan tas med eller utan mat.

Tuggtabletterna ska krossas eller tuggas ordentligt innan de sväljs. De tabletter och kapslar ska sväljas hela och tas med ett helt glas vatten.

Ta amoxicillin exakt enligt anvisningarna. Ta inte mer eller mindre Amk eller ta det oftare än din läkare föreskrivit. Sluta inte att ta amoxicillin utan att tala med din läkare. För att rensa upp din infektion helt, fortsätter att ta Amk för hela behandlingen även om du känner dig bättre inom några dagar. Stoppa Amk för tidigt kan orsaka bakterier blir resistenta mot antibiotika.

Om du missat en dos, ta den så snart du kommer ihåg. Men om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och ta resten av doser för dagen enligt anvisningarna.

Förvara denna medicin i rumstemperatur, borta från värme, ljus och fukt.


Amk (Amoxicillin) Försiktighetsåtgärder


Försiktighet bör iakttas hos äldre patienter, eftersom de kan vara mer känsliga för effekterna av denna drog.

Hormonella preventivmedel (t ex p-piller) kanske inte fungerar så bra när du använder Amk.

Kontakta din läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel om:

du är allergisk mot några mediciner;

du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar.


Amk (Amoxicillin) Ingredienser


Aktivt ämne: amoxicillin

Billig Amk På Nätet