Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Belivon (Risperdal) Utan ReceptBillig Belivon På NätetKöper Belivon På Nätet Utan ReceptenBelivon (generiskt namn: risperidon, varumärken inkluderar: Risdone) är en förening, som tillhör en ny klass av antipsykotiska medel. Belivon är i allmänhet tolereras väl.

Belivon är indicerat för behandling av schizofreni och andra psykotiska sjukdomar. Dessa inkluderar första episod psykoser, akuta schizofrena exacerbationer, kronisk schizofreni och andra psykotiska tillstånd, där positiva symtom (t.ex. hallucinationer, vanföreställningar, tankestörningar, fientlighet, misstänksamhet), och / eller negativa symptom (t.ex. trubbiga effekt, känslomässiga och sociala tillbakadragande, fattigdom tal) är framträdande.

Belivon är också indicerat för behandling och långsiktig styrning av mani vid bipolär sjukdom. Dessa episoder kännetecknas av symtom som förhöjd, expansiv eller irritabel sinnesstämning, uppblåst självkänsla, minskat sömnbehov, forcerat tal, tankeflykt, distractability eller dåligt omdöme, däribland störande eller aggressiva beteenden.

Belivon lindrar också affektiva symptom (t.ex. depression, skuldkänslor, ångest) är associerade med schizofreni.

Belivon är också indicerat för behandling av beteendemässiga och psykiska symtom på demens såsom aggressivitet (verbala utbrott, fysiskt våld), aktivitetsstörning (agitation, vandrande) eller psykotiska symtom.

Belivon är också indicerat för behandling av uppförandestörning och andra utagerande beteenden såsom aggressivitet, impulsivitet och självskada hos barn (under 5 år), ungdomar och vuxna som är utvecklingsstörda.

Belivon är indicerat för behandling av autism hos barn och ungdomar.

Belivon verkar också effektivt vid upprätthållande av klinisk förbättring vid uppföljningsbehandling.

Belivon hjälper till att korrigera en kemisk obalans i hjärnan i samband med dessa villkor.

Belivon är inte beroendeframkallande.


Belivon (Risperdal) Rekommendationer


Följ anvisningarna på ditt recept etiketten noga och fråga din läkare eller apotekspersonal att förklara någon del som du inte förstår. Ta Belivon exakt enligt anvisningarna.

Ta Belivon genom munnen med eller utan mat. Det är oftast tas en eller två gånger om dagen med eller utan mat.Ta Belivon vid ungefär samma tid (er) varje dag. Belivon tabletter ska sväljas med vatten eller annan vätska. Belivon oral lösning ska blandas med en alkoholfri dryck. Mineralvatten, apelsinjuice, kaffe och mjölk är lämpliga. Använd inte te.

Ta Belivon på ett regelbundet schema för att få mest nytta av det. Intag av Belivon vid samma tidpunkt varje dag kommer att hjälpa dig att komma ihåg att ta den.

Det kan ta flera veckor eller längre innan du känner full nytta av Belivon. Fortsätt att ta Belivon även om du mår bra. Sluta inte att ta Belivon utan att tala med din läkare.

Undvik överdrivet ätande.

Om du har glömt att ta Belivon, ta den missade dosen så snart du kommer ihåg i stället för din nästa dos. Gå sedan tillbaka till att ta den som vanligt. Ta inte en dubbel dos för att kompensera för den du missade. Om du har glömt att ta Belivon i 5 dagar eller mer, tala med din läkare innan du börjar din medicin igen.

Håll Belivon tabletterna vid rumstemperatur. Den orala lösningen ska inte förvaras i kylskåp.


Belivon (Risperdal) Försiktighetsåtgärder


Innan du börjar använda det, berätta för din läkare om du är allergisk mot Belivon eller andra läkemedel; även om du har: hjärt-eller kärlsjukdomar, inklusive lågt blodtryck; njur-eller leverproblem; diabetes, eller uttorkning; Parkinsons sjukdom; demens eller Lewy body demens; epilepsi; bröstcancer; sjukdom i hypofysen; Tardiv dyskinesi eller malignt neuroleptikasyndrom; om du är gravid eller planerar att bli gravid, eller om du ammar.


Belivon (Risperdal) Ingredienser


Aktiv substans: risperidon.

Billig Belivon På Nätet