Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Dapoxetine (Priligy) Utan ReceptBillig Dapoxetine På NätetKöper Dapoxetine På Nätet Utan ReceptenDapoxetine (generiskt namn: dapoxetin, varumärken inkluderar: Poxet) tillhör en grupp läkemedel som kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI).

Dapoxetine används för att bekämpa effekterna av för tidig utlösning. Den behöver bara tas en timme eller två innan samlag för användaren att känna fördelarna med drogen.

Dapoxetine är det enda läkemedlet med godkännande för en sådan behandling. För närvarande är den godkänd för att användas i flera europeiska länder, inklusive Finland, Sverige, Portugal, Österrike, Tyskland, Italien och Spanien. Godkännanden för Dapoxetine väntas i andra länder också.


Dapoxetine (Priligy) Rekommendationer


Följ instruktionerna för att använda detta läkemedel ges av din läkare. Ta Dapoxetine exakt enligt anvisningarna.

Vanlig dos är 30 mg. Din läkare kan öka dosen till 60 mg.

Dapoxetine bör tas 1 till 3 timmar innan sex.

Du kan ta Dapoxetine med eller utan mat, men alkohol är inte tillåtet.


Dapoxetine (Priligy) Försiktighetsåtgärder


Tala med din läkare innan du tar Dapoxetine, om:

du har några allvarliga medicinska tillstånd, särskilt hjärtproblem;

du tar några läkemedel mot depression, schizofreni, bipolär sjukdom, migrän, smärta, eller sömnproblem.


Dapoxetine (Priligy) Ingredienser


Aktiv substans: dapoxetin.

Billig Dapoxetine På Nätet