Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Desyrel Utan ReceptBillig Desyrel På NätetKöper Desyrel På Nätet Utan ReceptenDesyrel (generiskt namn: Trazodone, varumärken inkluderar: Molipaxin / Deprax / Trittico / Thombran / Trialodine / Trazorel) tillhör en grupp av läkemedel som kallas antidepressiva.

Desyrel har följande indikationer:

Klinisk depression med eller utan ångest

Kronisk sömnlöshet

Fibromyalgi, för att kontrollera att sova.

Kontroll av mardrömmar eller annan störd sömn

En sömn stöd (med en minskad risk för beroende)

Desyrel är också ofta används i samband med selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI).


Desyrel Rekommendationer


Följ instruktionerna för att använda detta läkemedel ges av din läkare. Ta Desyrel exakt enligt anvisningarna.

Ta Desyrel med eller omedelbart efter mat.

Behandlingen inleds med låga doser på 25 till 50 mg dagligen i uppdelade doser eller i en kväll engångsdos. Dosen ökas långsamt till maximalt 300 mg dagligen i rörliga patienter och till 600 mg dagligen hos inlagda patienter. Geriatriska och utmärglade patienter bör inledas med 25 mg dagligen; detta kan dosen ökas långsamt till 300 mg. Behandlingstiden bör vara minst en månad. En 50 mg dos rekommenderas vid användning av Desyrel som en sömn stöd.


Desyrel Försiktighetsåtgärder


Tala med din läkare innan du tar Desyrel, om:

du är allergisk mot något läkemedel;

du har hjärta, lever-eller sköldkörtelproblem; epilepsi, diabetes eller lågt blodtryck;

du är gravid eller ammar.


Desyrel Ingredienser


Aktiv substans: trazodon.

Billig Desyrel På Nätet