Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Diakarmon (Gentamicin) Utan ReceptBillig Diakarmon På NätetKöper Diakarmon På Nätet Utan ReceptenDiakarmon (varumärken inkluderar: Gentak / Gentasol / Alcomicin / Diogent / Garamycin / Apigent / Biogaracin / Cidomycin / Diakarmon / Epigent / Garamicina / Genoptic / Gensumycin / Gentamen / Gentamytrex / Gentarad / Genticin / Genticyn / Optimycin) tillhör en grupp läkemedel kallas aminoglykosidantibiotika.

Indikationer inkluderar behandling av:

beninfektioner

luftvägsinfektioner

hud-och mjukdelsinfektioner

buk-och urinvägsinfektioner

septikemi

infektiös endokardit


Diakarmon (Gentamicin) Rekommendationer


Följ instruktionerna för att använda detta läkemedel ges av din läkare. Ta Diakarmon exakt enligt anvisningarna.


Diakarmon (Gentamicin) Försiktighetsåtgärder


Tala med din läkare innan du tar Diakarmon, om:

du är allergisk mot något läkemedel;

du har några allvarliga medicinska tillstånd, inklusive njursjukdom, hypokalcemi, hörselnedsättning eller neuromuskulära sjukdomar;

du är gravid eller ammar.


Diakarmon (Gentamicin) Ingredienser


Aktiv substans: gentamicinsulfat.

Billig Diakarmon På Nätet