Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Dilatrend (Coreg) Utan ReceptBillig Dilatrend På NätetKöper Dilatrend På Nätet Utan ReceptenDilatrend (generiskt namn: Carvedilol; varumärken: Dilatrend / Eucardic / Carloc) är en icke-selektiva beta-blockerare.

Dilatrend är godkänd till:

Hjälp dem med hjärtsvikt lever längre

Minska risken för död om du har haft en hjärtattack som reducerade hur väl ditt hjärta pumpar

Behandla högt blodtryck, även känd som högt blodtryck

Dilatrend verkar genom att vidga blodkärlen, sakta ner hjärtat, och minska mängden blod det pumpar. Detta minskar blodtrycket, hjälper hjärtat pumpen på ett effektivare sätt, och minskar belastningen på hjärtat.


Dilatrend (Coreg) Rekommendationer


Följ instruktionerna för att använda detta läkemedel ges av din läkare. Ta Dilatrend exakt enligt anvisningarna.

Ta Dilatrend genom munnen med mat. Ta 1 kapsel av Dilatrend varje morgon. Krossa, tugga eller ta i uppdelade doser.

Ta Dilatrend på ett regelbundet schema för att få mest nytta av det.

Sluta inte plötsligt att ta Dilatrend utan att först tala med din läkare. Om din läkare beslutar att du ska sluta ta Dilatrend, får han eller hon sakta minska din doser under en tid innan den stoppas helt.

Om du missar en dos av Dilatrend, ta den så snart som möjligt. Om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och gå tillbaka till den vanliga doseringen. Ta inte 2 doser samtidigt.

Förvara kapslarna i rumstemperatur, bort från överskottsvärme och fukt.


Dilatrend (Coreg) Försiktighetsåtgärder


Innan Dilatrend, berätta för din läkare om:

du är allergisk mot något läkemedel;

du har astma, en långsam eller oregelbunden hjärtrytm, leversjukdom eller diabetes;

du är gravid eller ammar.


Dilatrend (Coreg) Ingredienser


Aktiv substans: karvedilol.

Billig Dilatrend På Nätet