Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Ebixa (Namenda) Utan ReceptBillig Ebixa På NätetKöper Ebixa På Nätet Utan ReceptenEbixa (generiskt namn: memantin, varumärken inkluderar: Admenta / Mentadem / Axura / Akatinol / Ebixa / Abixa / Memox) tillhör en grupp läkemedel som kallas N-metyl-D-aspartat (NMDA)-receptorantagonister.

Ebixa används för behandling av måttlig till svår Alzheimers sjukdom.

Fördelar med Ebixa inkluderar:

Används för att behandla mer än 2 miljoner människor världen över

Beprövade fördelar i tänkande, dagliga aktiviteter och beteende

Lätt att starta, lätt att ta

Låg hastighet av biverkningar och en låg risk för läkemedelsinteraktioner

Låg hastighet av gastrointestinala biverkningar, såsom diarré, illamående och kräkningar

Unik verkningsmekanism för behandling av Alzheimers sjukdom

Kan förbättra livskvaliteten för personer med Alzheimers sjukdom och deras anhöriga


Ebixa (Namenda) Rekommendationer


Följ instruktionerna för att använda detta läkemedel ges av din läkare. Ta Ebixa exakt enligt anvisningarna.

Standarddosen för detta läkemedel är 20 mg per dag.

Din läkare avgör vilken dos du kommer att få. Detta beror på ditt tillstånd och andra faktorer, såsom din vikt och din reaktion på medicinen.

Din läkare kommer att starta dig på mindre doser som kommer att successivt ökat under tre veckor tills dosen uppnås där Ebixa fungerar bäst för dig.

Vecka 1 (5 mg per dag)

Ta en halv tablett eller 10 droppar en gång om dagen.

Vecka 2 (10 mg per dag)

Ta en halv tablett eller 10 droppar två gånger om dagen.

Vecka 3 (15 mg per dag)

Ta en tablett eller 20 droppar på morgonen och en halv tablett eller 10 droppar på kvällen.

Från vecka 4 och framåt (20 mg per dag)

Ta en tablett eller 20 droppar på morgonen och en tablett eller 20 droppar på kvällen.

Din läkare kan ha ordinerat en annan dos.


Ebixa (Namenda) Försiktighetsåtgärder


Tala med din läkare innan du tar Ebixa, om:

du är allergisk mot något läkemedel;

du har en krampsjukdom eller någon haft kramper (anfall eller epilepsi);

du har njurproblem;

du är laktosintolerant.


Ebixa (Namenda) Ingredienser


Aktiv substans: memantinhydroklorid.

Billig Ebixa På Nätet