Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Eldepryl (Selegiline) Utan ReceptBillig Eldepryl På NätetKöper Eldepryl På Nätet Utan ReceptenSelegilin (varumärken inkluderar: Eldepryl) tillhör en grupp läkemedel som kallas selektiva MAO-hämmare.

Selegilin används behandla symtom på Parkinsons sjukdom. Det kan förbättra skakningar (tremor), muskelstelhet, förlust av normal rörlighet, och plötslig växling mellan normal rörlighet och stelhet. Det kan förbättra din rörelseomfång och förmåga att gå, klä sig, och motion.

Selegilin används vanligtvis i kombination med andra läkemedel (t.ex. levodopa, karbidopa).


Eldepryl (Selegiline) Rekommendationer


Följ instruktionerna för att använda detta läkemedel ges av din läkare. Ta alltid läkemedlet enligt anvisningarna.

Den rekommenderade dosen är 10 mg per dag uppdelat på doser om 5 mg var tagna vid frukost och lunch.


Eldepryl (Selegiline) Försiktighetsåtgärder


Tala med din läkare innan du tar Selegilin, om:

du är allergisk mot något läkemedel;

du har några allvarliga medicinska tillstånd.


Eldepryl (Selegiline) Ingredienser


Aktiv substans: selegilinhydroklorid.

Billig Eldepryl På Nätet