Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Epoetin Alfa (Epogen) Utan ReceptBillig Epoetin Alfa På NätetKöper Epoetin Alfa På Nätet Utan ReceptenEpoetin Alfa (generiskt namn: epoetin alfa, varumärken inkluderar: Procrit / Eprex) är en syntetisk form av erytropoietin, ett glykoprotein hormon som styr produktionen av röda blodkroppar.

Epoetin Alfa har samma biologiska effekt som naturligt erytropoietin. Det är indicerat för behandling av anemi (lågt antal röda blodkroppar) i samband med kronisk njursjukdom, inklusive patienter som står på dialys. Den kan också användas till patienter som får zidovudin för behandling av HIV, och patienter som får kemoterapi för vissa typer av cancer (icke-myeloid cancer).

Denna produkterna är en generisk version av Epoetin Alfa.


Epoetin Alfa (Epogen) Rekommendationer


Följ instruktionerna för att använda detta läkemedel ges av din läkare. Ta alltid läkemedlet enligt anvisningarna.

Epoetin Alfa brukar ges som en injektion 1-3 gånger i veckan.


Epoetin Alfa (Epogen) Försiktighetsåtgärder


Tala med din läkare innan du använder Epoetin Alfa, om:

du är allergisk mot något läkemedel;

du har några allvarliga medicinska tillstånd, inklusive okontrollerad hypertoni;

du är gravid eller ammar.


Epoetin Alfa (Epogen) Ingredienser


Aktiv substans: epoetin alfa.

Billig Epoetin Alfa På Nätet