Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Epogen Utan ReceptBillig Epogen På NätetKöper Epogen På Nätet Utan ReceptenEpogen (generiskt namn: epoetin alfa, varumärken inkluderar: Procrit / Eprex) är en syntetisk form av erytropoietin, ett glykoprotein hormon som styr produktionen av röda blodkroppar.

Epogen har samma biologiska effekt som naturligt erytropoietin. Det är indicerat för behandling av anemi (lågt antal röda blodkroppar) i samband med kronisk njursjukdom, inklusive patienter som står på dialys. Den kan också användas till patienter som får zidovudin för behandling av HIV, och patienter som får kemoterapi för vissa typer av cancer (icke-myeloid cancer).

Denna produkterna är en generisk version av Epogen.


Epogen Rekommendationer


Följ instruktionerna för att använda detta läkemedel ges av din läkare. Ta alltid läkemedlet enligt anvisningarna.

Epogen brukar ges som en injektion 1-3 gånger i veckan.


Epogen Försiktighetsåtgärder


Tala med din läkare innan du använder Epogen, om:

du är allergisk mot något läkemedel;

du har några allvarliga medicinska tillstånd, inklusive okontrollerad hypertoni;

du är gravid eller ammar.


Epogen Ingredienser


Aktiv substans: epoetin alfa.

Billig Epogen På Nätet