Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Erypar (Erythromycin) Utan ReceptBillig Erypar På NätetKöper Erypar På Nätet Utan ReceptenErytromycin (varumärken inkluderar: Erycin / Eromax / Acnesol / Agrocin / Robimycin / E-Mycin / EES Granulat / Filmtab / Eryc / Erypar / Eryped / Erythrocin / Erythrocot / E-Bas / Erythroped / Ilosone / MY-E / Pediamycin / Zineryt / Abboticin / Abboticin-ES / Stiemycine / Acnasol / Tiloryth) är ett bredspektrum makrolidantibiotikum.

Indikationer inkluderar:

luftvägsinfektioner

hud-och mjukdelsinfektioner

urinvägsinfektioner

syfilis

klamydiainfektion

gonorrhea


Erypar (Erythromycin) Rekommendationer


Följ instruktionerna för att använda detta läkemedel ges av din läkare. Ta Erytromycin exakt enligt anvisningarna.

Din läkare bestämmer din dos beroende på din ålder, vikt och infektionens svårighetsgrad.


Erypar (Erythromycin) Försiktighetsåtgärder


Tala med din läkare innan du tar Erypar, om:

du är allergisk mot något läkemedel;

du har allvarlig leversjukdom;

du är gravid om du ammar.


Erypar (Erythromycin) Ingredienser


Aktiv substans: erytromycin.

Billig Erypar På Nätet