Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Eryped 400 (Erythromycin) Utan ReceptBillig Eryped 400 På NätetKöper Eryped 400 På Nätet Utan ReceptenErytromycin (varumärken inkluderar: Erycin / Eromax / Acnesol / Agrocin / Robimycin / E-Mycin / EES Granulat / Filmtab / Eryc / Erypar / Eryped / Erythrocin / Erythrocot / E-Bas / Erythroped / Ilosone / MY-E / Pediamycin / Zineryt / Abboticin / Abboticin-ES / Stiemycine / Acnasol / Tiloryth) är ett bredspektrum makrolidantibiotikum.

Indikationer inkluderar:

luftvägsinfektioner

hud-och mjukdelsinfektioner

urinvägsinfektioner

syfilis

klamydiainfektion

gonorrhea


Eryped 400 (Erythromycin) Rekommendationer


Följ instruktionerna för att använda detta läkemedel ges av din läkare. Ta Erytromycin exakt enligt anvisningarna.

Din läkare bestämmer din dos beroende på din ålder, vikt och infektionens svårighetsgrad.


Eryped 400 (Erythromycin) Försiktighetsåtgärder


Tala med din läkare innan du tar Eryped 400, om:

du är allergisk mot något läkemedel;

du har allvarlig leversjukdom;

du är gravid om du ammar.


Eryped 400 (Erythromycin) Ingredienser


Aktiv substans: erytromycin.

Billig Eryped 400 På Nätet