Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Erypo (Epogen) Utan ReceptBillig Erypo På NätetKöper Erypo På Nätet Utan ReceptenErypo (generiskt namn: epoetin alfa, varumärken inkluderar: Procrit / Eprex) är en syntetisk form av erytropoietin, ett glykoprotein hormon som styr produktionen av röda blodkroppar.

Erypo har samma biologiska effekt som naturligt erytropoietin. Det är indicerat för behandling av anemi (lågt antal röda blodkroppar) i samband med kronisk njursjukdom, inklusive patienter som står på dialys. Den kan också användas till patienter som får zidovudin för behandling av HIV, och patienter som får kemoterapi för vissa typer av cancer (icke-myeloid cancer).

Denna produkterna är en generisk version av Erypo.


Erypo (Epogen) Rekommendationer


Följ instruktionerna för att använda detta läkemedel ges av din läkare. Ta alltid läkemedlet enligt anvisningarna.

Erypo brukar ges som en injektion 1-3 gånger i veckan.


Erypo (Epogen) Försiktighetsåtgärder


Tala med din läkare innan du använder Erypo, om:

du är allergisk mot något läkemedel;

du har några allvarliga medicinska tillstånd, inklusive okontrollerad hypertoni;

du är gravid eller ammar.


Erypo (Epogen) Ingredienser


Aktiv substans: epoetin alfa.

Billig Erypo På Nätet