Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Famvir Utan ReceptBillig Famvir På NätetKöper Famvir På Nätet Utan ReceptenFamvir (generiskt namn: famciklovir) är ett antiviralt läkemedel indicerat för:

Behandling av återkommande genital herpes

Suppression av recidiverande genital herpes

Behandling av återkommande genital herpes infektioner hos HIV-infekterade patienter

Behandling av munsår (återkommande läppherpes)

Behandling av bältros (Akut Herpes zoster)

Famvir är den första och enda herpes medicin visat sig stoppa eller förkorta en återkommande genital herpes utbrott med bara en enda dag av behandling.

Famvir minskar symptomen av smärta, brännande känsla, stickningar, ömhet och klåda; hjälper sår att läka; och förhindrar nya sår bildas med en enda dos.

Famvir verkar genom att blockera reproduktion av virusen. Det inhiberar replikation av virus-DNA som är nödvändigt för virus att föröka sig.

Famvir är aktivt mot samma virus, såsom acyklovir, men har en längre verkningstid. Därför kan det tas färre gånger varje dag.

Famvir är icke-beroendeframkallande.

Detta läkemedel kan förskrivas för andra ändamål; Fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.


Famvir Rekommendationer


Följ anvisningarna på ditt recept etiketten noga och fråga din läkare eller apotekspersonal att förklara någon del som du inte förstår. Ta Famvir exakt enligt anvisningarna.

Ta Famvir genom munnen med eller utan mat.

När Famvir används för behandling av bältros, är det vanligen var 8 timmar (tre gånger dagligen) i 7 dagar, med början inom 3 dagar efter utslag börjar visas. När Famvir används för behandling av munsår och feber blåsor, är det oftast tas som en dos tidigast tecken eller symtom (stickningar, klåda eller sveda) av munsår. När Famvir används för behandling av återkommande utbrott av genital herpes, är det oftast två gånger dagligen under en dag, med början inom 6 timmar efter det första tecken eller symtom på sjukdomen. För att hålla genital herpes från att återvända, är Famvir vanligen två gånger dagligen i upp till 1 år. När Famvir används för behandling av herpesinfektion i hiv-smittade, är det oftast två gånger dagligen i 7 dagar.

Om du behandla bältros, munsår, genital herpes, eller herpes hudinfektion, tar Famvir för hela behandlingen. Fortsätt att ta det även om du känner dig bättre inom några dagar.

Om du missar en dos av Famvir, ta den så snart som möjligt. Om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen. Gå tillbaka till den vanliga doseringen. Ta inte 2 doser samtidigt.

Förvara denna medicin i rumstemperatur, borta från värme, ljus och fukt.


Famvir Försiktighetsåtgärder


Innan du tar Famvir, berätta för din läkare om:

du är allergisk mot Famvir eller andra läkemedel, eller laktos;

du har njurproblem;

du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar.


Famvir Ingredienser


Aktiv substans: famciklovir.

Billig Famvir På Nätet