Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Favoxil (Luvox) Utan ReceptBillig Favoxil På NätetKöper Favoxil På Nätet Utan ReceptenFluvoxamin (generiskt namn: fluvoxamin, varumärken inkluderar: Dumirox / Fevarin / Fevarin / Floxyfral / Fluvohexal / Fluvoxin / Movox) tillhör en klass av läkemedel som kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) som har bevisats i kliniska prövningar för att vara både säkra och effektivt med färre biverkningar än andra typer av antidepressiva läkemedel.

Fluvoxamin är allmänt föreskriven för behandling av depression, och ångeststörningar såsom tvångssyndrom (OCD), tvångssyndrom spektrum störning, panikångest, social fobi (social fobi), och posttraumatiskt stressyndrom.

Fluvoxamin är också indicerat för barn och ungdomar med tvångssyndrom.

Fluvoxamin har vikt neutrala profil (ingen signifikant viktökning eller förlust) och låg förekomst av sexuella biverkningar.

Favoxil verkar genom att hämma upptagningen av serotonin, en neurotransmittor, av nervceller. Därför finns det mer serotonin tillgänglig för att stimulera andra nerver i hjärnan. Det anses allmänt att en obalans i signalsubstanserna är orsaken till depression och andra psykiska sjukdomar.

Detta läkemedel är ibland ut för andra ändamål; Fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.


Favoxil (Luvox) Rekommendationer


Följ anvisningarna på ditt recept etiketten noga och fråga din läkare eller apotekspersonal att förklara någon del som du inte förstår. Ta Favoxil exakt enligt anvisningarna.

Favoxil kommer som en tablett för att ta genom munnen. Det brukar tas antingen en gång dagligen vid sänggående eller två gånger dagligen, en gång på morgonen och en gång vid sänggåendet.

Ta Favoxil genom munnen med eller utan mat.

Med Favoxil vid samma tidpunkt varje dag kommer att hjälpa dig att komma ihåg att ta den.

Fortsätt att ta Favoxil även om du mår bra. Missa inte några doser.Sluta inte plötsligt att ta Favoxil utan att kontrollera med din läkare. Din läkare kommer förmodligen att minska dosen gradvis.

Om du missar en dos Favoxil, ta den så snart som möjligt. Om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och gå tillbaka till den vanliga doseringen. Ta inte 2 doser samtidigt.

Förvara denna medicin i rumstemperatur, borta från värme och ljus.


Favoxil (Luvox) Försiktighetsåtgärder


Tala med din läkare innan du använder Fluvoxamin, om:

du är allergisk mot Favoxil eller andra mediciner;

du tar alosetron, astemizol, cisaprid, pimozid, terfenadin; tizanidin eller tioridazin;

du tar MAO-hämmare (MAO-hämmare), eller har tagit sådana under de senaste två veckorna;

du har krampanfall eller hjärta, njure, binjure, eller leversjukdom;

du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar.


Favoxil (Luvox) Ingredienser


Aktiv substans: fluvoxamin.

Billig Favoxil På Nätet