Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Flagyl Utan ReceptBillig Flagyl På NätetKöper Flagyl På Nätet Utan ReceptenFlagyl (generiskt namn: Metronidazol) är ett antibiotikum som tillhör en grupp läkemedel som kallas nitroimidazoler.

Flagyl används för behandling av mottagliga anaeroba bakteriella och protozoinfektioner i följande förhållanden:

amebiasis, symtomatisk och asymtomatisk trichomoniasis;

hud-och mjukdelsinfektioner;

CNS-infektioner;

intraabdominella infektioner (som del av kombinationsbehandling);

system anaeroba infektioner;

behandling av antibiotikaassocierad pseudomembranös kolit (AAPC);

bakteriell vaginos;

som en del av en multiregim för eradikering av Helicobacter pylori för att minska risken för duodenalsår återfall.


Flagyl Rekommendationer


Följ instruktionerna för att använda detta läkemedel ges av din läkare. Ta Flagyl exakt enligt anvisningarna.


Flagyl Försiktighetsåtgärder


Tala med din läkare innan du tar Flagyl, om:

du har lever-eller njurproblem, en sjukdom i centrala nervsystemet eller epilepsi;

du lider av ett tillstånd som kallas porfyri (en blodsjukdom);

du är gravid eller ammar.


Flagyl Ingredienser


Aktiv substans: metronidazol.

Billig Flagyl På Nätet