Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Flohale (Flovent) Utan ReceptBillig Flohale På NätetKöper Flohale På Nätet Utan ReceptenFlohale (generiskt namn: flutikasonpropionat; varumärken inkluderar: Flohale / Flixotide) är en kortikosteroid som används för att förhindra eller minska frekvensen och allvaret i bronkial astmaattacker hos patienter 4 år och äldre.

Flohale fungerar genom att minska svullnad och inflammation i luftvägarna som svar på allergener och irriterande ämnen i luften. Det fungerar direkt i lungorna för att göra andningen lättare och förhindrar tryck över bröstet, väsande andning och hosta orsakad av astma.

Flohale levereras som 50/125 mcg dosaerosoler (120 MDI) under varumärket Flohale.


Flohale (Flovent) Rekommendationer


Följ anvisningarna på ditt recept etiketten noga och fråga din läkare eller apotekspersonal att förklara någon del som du inte förstår. Använd Flohale exakt enligt anvisningarna.

Innan du använder Flohale, se till att kapseln är korrekt placerad i inhalatorn enheten. Skaka väl före varje användning. Andas ut långsamt och fullständigt. Placera munstycket mellan läpparna och försöka vila tungan platt, om inte din läkare har sagt något annat.

Din läkare kan ha sagt till dig att hålla inhalatorn 1 eller 2 inches (2 eller 3 centimeter) från den öppna munnen eller att använda en speciell andningsbehållare.När du börjar ta en långsam djupt andetag, trycker behållaren och munstycket tillsammans vid exakt samma tidpunkt. Detta kommer att frigöra en dos av Flohale. Fortsätt att andas in långsamt och djupt och håll så länge som bekväm, andas sedan ut långsamt genom spetsade läpparna eller näsan. Om mer än 1 inhalation ska användas, vänta några minuter och upprepa enligt ovan. Håll sprayen bort från dina ögon.

Efter inandning, skölja munnen med vatten utan att svälja.

Det är mycket viktigt att du använder Flohale regelbundet. Avbryt inte behandlingen, även om du känner dig bättre, om inte din läkare säger till. Det kan ta två veckor eller längre innan du känner full nytta av medicinen.

Håll koll på hur många sprayer som du använder och subtrahera detta antal från det antal doser i behållaren. Detta hjälper dig att veta när behållaren blir tom.

Om du missar en dos, ta bara nästa dos när det är dags. Ta inte dubbel dos.

Flohale används inte för att lindra en akut astmaanfall. Om en astmaattack inträffar, använd snabb-lindring inhalator (t.ex. albuterol, salbutamol) som ordinerats.

För bästa resultat bör kapseln vara vid rumstemperatur före användning.


Flohale (Flovent) Försiktighetsåtgärder


Innan du börjar ta Flohale, berätta för din läkare om;

du är allergisk mot något läkemedel;

du tar ett läkemedel som innehåller ritonavir (ofta för att behandla HIV-infektion eller AIDS);

du är gravid eller ammar.


Flohale (Flovent) Ingredienser


Aktiv substans: flutikasonpropionat.

Billig Flohale På Nätet