Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Fristamin (Claritin) Utan ReceptBillig Fristamin På NätetKöper Fristamin På Nätet Utan ReceptenFristamin (generiskt namn: loratadin, varumärken inkluderar: Fristamine / Clarityn / Clarityn / Fristamin / Lorfast / Lomilan / Symphoral / Roletra / Rinolan / AllergyX / Alavert / Tidilor) är ett antihistamin som används för att lindra symtomen vid hösnuva (allergi mot pollen , damm eller andra ämnen i luften) och andra allergier.

Fristamin ger 24h symtomlindring av:

Kliande, rinnande ögon

Nysningar

Rinnande näsa

Huden kliar, nässelfeber

Till skillnad från många andra antihistaminer, är Fristamin icke-dåsig och bär inte restriktioner för att köra eller använda maskiner.


Fristamin (Claritin) Rekommendationer


Följ anvisningarna på recept etiketten noga och fråga din läkare eller apotekspersonal att förklara någon del som du inte förstår. Ta Fristamin exakt enligt anvisningarna.

Fristamin tas vanligen en gång om dagen med eller utan mat.

Använd inte Fristamin behandla bikupor som har blåmärken eller blåsor, som är en ovanlig färg, eller som inte kliar. Ring din läkare om du har den här typen av bikupor.

Förvara Fristamin på en sval, torr plats, borta från direkt värme och ljus.


Fristamin (Claritin) Försiktighetsåtgärder


Innan Fristamin, berätta för din läkare om:

du är allergisk mot något läkemedel;

du har eller har haft astma, epilepsi, eller njur-eller leversjukdom; eller fenylketonuri;

du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar.


Fristamin (Claritin) Ingredienser


Aktiv substans: loratadin.

Billig Fristamin På Nätet