Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Garamycin (Gentamicin) Utan ReceptBillig Garamycin På NätetKöper Garamycin På Nätet Utan ReceptenGaramycin (varumärken inkluderar: Gentak / Gentasol / Alcomicin / Diogent / Garamycin / Apigent / Biogaracin / Cidomycin / Diakarmon / Epigent / Garamicina / Genoptic / Gensumycin / Gentamen / Gentamytrex / Gentarad / Genticin / Genticyn / Optimycin) tillhör en grupp läkemedel kallas aminoglykosidantibiotika.

Indikationer inkluderar behandling av:

beninfektioner

luftvägsinfektioner

hud-och mjukdelsinfektioner

buk-och urinvägsinfektioner

septikemi

infektiös endokardit


Garamycin (Gentamicin) Rekommendationer


Följ instruktionerna för att använda detta läkemedel ges av din läkare. Ta Garamycin exakt enligt anvisningarna.


Garamycin (Gentamicin) Försiktighetsåtgärder


Tala med din läkare innan du tar Garamycin, om:

du är allergisk mot något läkemedel;

du har några allvarliga medicinska tillstånd, inklusive njursjukdom, hypokalcemi, hörselnedsättning eller neuromuskulära sjukdomar;

du är gravid eller ammar.


Garamycin (Gentamicin) Ingredienser


Aktiv substans: gentamicinsulfat.

Billig Garamycin På Nätet