Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Gentamen (Gentamicin) Utan Recept



Billig Gentamen På Nätet



Köper Gentamen På Nätet Utan ReceptenGentamen (varumärken inkluderar: Gentak / Gentasol / Alcomicin / Diogent / Garamycin / Apigent / Biogaracin / Cidomycin / Diakarmon / Epigent / Garamicina / Genoptic / Gensumycin / Gentamen / Gentamytrex / Gentarad / Genticin / Genticyn / Optimycin) tillhör en grupp läkemedel kallas aminoglykosidantibiotika.

Indikationer inkluderar behandling av:

beninfektioner

luftvägsinfektioner

hud-och mjukdelsinfektioner

buk-och urinvägsinfektioner

septikemi

infektiös endokardit


Gentamen (Gentamicin) Rekommendationer


Följ instruktionerna för att använda detta läkemedel ges av din läkare. Ta Gentamen exakt enligt anvisningarna.


Gentamen (Gentamicin) Försiktighetsåtgärder


Tala med din läkare innan du tar Gentamen, om:

du är allergisk mot något läkemedel;

du har några allvarliga medicinska tillstånd, inklusive njursjukdom, hypokalcemi, hörselnedsättning eller neuromuskulära sjukdomar;

du är gravid eller ammar.


Gentamen (Gentamicin) Ingredienser


Aktiv substans: gentamicinsulfat.

Billig Gentamen På Nätet