Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Gentamicin Utan ReceptBillig Gentamicin På NätetKöper Gentamicin På Nätet Utan ReceptenGentamicin (varumärken inkluderar: Gentak / Gentasol / Alcomicin / Diogent / Garamycin / Apigent / Biogaracin / Cidomycin / Diakarmon / Epigent / Garamicina / Genoptic / Gensumycin / Gentamen / Gentamytrex / Gentarad / Genticin / Genticyn / Optimycin) tillhör en grupp läkemedel kallas aminoglykosidantibiotika.

Indikationer inkluderar behandling av:

beninfektioner

luftvägsinfektioner

hud-och mjukdelsinfektioner

buk-och urinvägsinfektioner

septikemi

infektiös endokardit


Gentamicin Rekommendationer


Följ instruktionerna för att använda detta läkemedel ges av din läkare. Ta Gentamicin exakt enligt anvisningarna.


Gentamicin Försiktighetsåtgärder


Tala med din läkare innan du tar Gentamicin, om:

du är allergisk mot något läkemedel;

du har några allvarliga medicinska tillstånd, inklusive njursjukdom, hypokalcemi, hörselnedsättning eller neuromuskulära sjukdomar;

du är gravid eller ammar.


Gentamicin Ingredienser


Aktiv substans: gentamicinsulfat.

Billig Gentamicin På Nätet