Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Gentarad (Gentamicin) Utan ReceptBillig Gentarad På NätetKöper Gentarad På Nätet Utan ReceptenGentarad (varumärken inkluderar: Gentak / Gentasol / Alcomicin / Diogent / Garamycin / Apigent / Biogaracin / Cidomycin / Diakarmon / Epigent / Garamicina / Genoptic / Gensumycin / Gentamen / Gentamytrex / Gentarad / Genticin / Genticyn / Optimycin) tillhör en grupp läkemedel kallas aminoglykosidantibiotika.

Indikationer inkluderar behandling av:

beninfektioner

luftvägsinfektioner

hud-och mjukdelsinfektioner

buk-och urinvägsinfektioner

septikemi

infektiös endokardit


Gentarad (Gentamicin) Rekommendationer


Följ instruktionerna för att använda detta läkemedel ges av din läkare. Ta Gentarad exakt enligt anvisningarna.


Gentarad (Gentamicin) Försiktighetsåtgärder


Tala med din läkare innan du tar Gentarad, om:

du är allergisk mot något läkemedel;

du har några allvarliga medicinska tillstånd, inklusive njursjukdom, hypokalcemi, hörselnedsättning eller neuromuskulära sjukdomar;

du är gravid eller ammar.


Gentarad (Gentamicin) Ingredienser


Aktiv substans: gentamicinsulfat.

Billig Gentarad På Nätet