Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Genticin (Gentamicin) Utan ReceptBillig Genticin På NätetKöper Genticin På Nätet Utan ReceptenGenticin (varumärken inkluderar: Gentak / Gentasol / Alcomicin / Diogent / Garamycin / Apigent / Biogaracin / Cidomycin / Diakarmon / Epigent / Garamicina / Genoptic / Gensumycin / Gentamen / Gentamytrex / Gentarad / Genticin / Genticyn / Optimycin) tillhör en grupp läkemedel kallas aminoglykosidantibiotika.

Indikationer inkluderar behandling av:

beninfektioner

luftvägsinfektioner

hud-och mjukdelsinfektioner

buk-och urinvägsinfektioner

septikemi

infektiös endokardit


Genticin (Gentamicin) Rekommendationer


Följ instruktionerna för att använda detta läkemedel ges av din läkare. Ta Genticin exakt enligt anvisningarna.


Genticin (Gentamicin) Försiktighetsåtgärder


Tala med din läkare innan du tar Genticin, om:

du är allergisk mot något läkemedel;

du har några allvarliga medicinska tillstånd, inklusive njursjukdom, hypokalcemi, hörselnedsättning eller neuromuskulära sjukdomar;

du är gravid eller ammar.


Genticin (Gentamicin) Ingredienser


Aktiv substans: gentamicinsulfat.

Billig Genticin På Nätet