Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Imatinib (Gleevec) Utan ReceptBillig Imatinib På NätetKöper Imatinib På Nätet Utan ReceptenImatinib (generiskt namn: Imatinib; varumärke: Glivec) är ett läkemedel som används för behandling av vissa cancerformer.

Imatinib används för behandling av vuxna och barn som har kronisk myeloisk leukemi (KML).

Imatinib används också för att behandla vuxna med:

Akut lymfatisk leukemi med Philadelphia-positiv (Ph-positiv ALL).

Myelodysplastiska / myeloproliferativa sjukdomar (MDS / MPD).

Systemisk mastocytos (SM).

Hypereosinofilt syndrom (HES) och / eller kronisk eosinofil leukemi (CEL).

Gastrointestinala stromacellstumörer (GIST).

Dermatofibrosarkoma protuberans (DFSP).

Imatinib verkar genom att hämma tillväxten av onormala celler vid sjukdomarna listade ovan.


Imatinib (Gleevec) Rekommendationer


Följ instruktionerna för att använda detta läkemedel ges av din läkare. Ta Imatinib exakt enligt ordination.

För KML är den vanliga dosen för en vuxen 400-600 mg en gång dagligen, medan en daglig dos på 800 mg bör ses som två uppdelade doser, 400mg på morgonen och 400 mg på kvällen. Dosen beror på vilket skede av CML du har. För barn beror dosen också på storleken på barnet.

För GIST, är den vanliga dosen 400 mg per dag, ökade till 600 mg eller 800 mg dagligen hos vuxna frånvarande av biverkningar.

Den rekommenderade dosen för adjuvant behandling av vuxna patienter efter resektion av GIST är 400 mg per dag.

För Ph + ALL är den vanliga startdosen 600 mg som tas en gång per dag.

För MDS / MPD är den vanliga startdosen är 400 mg som tas en gång per dag.

För DFSP är den vanliga startdosen 800 mg per dag uppdelat på två doser, 400 mg på morgonen och 400 mg på kvällen.

Om du behandlas för SM: den vanliga startdosen är 400 mg, som tas en gång om dagen. För vissa patienter (SM i samband med eosinofili), är startdosen 100 mg en gång dagligen. Din läkare kan besluta att öka dosen till 400 mg en gång dagligen beroende på hur du svarar på behandlingen.

Om du behandlas för HES / CEL: den vanliga startdosen är 400 mg, som tas en gång om dagen. För vissa patienter (HES / CEL med FIP1L1-PDGFR-alfa-fusionskinas), är startdosen 100 mg en gång dagligen. Din läkare kan besluta att öka dosen till 400 mg en gång dagligen beroende på hur du svarar på behandlingen.

Din läkare kan be dig ta en högre eller lägre dos, beroende på hur du svarar på Imatinib.

Imatinib tabletter tas normalt som en enstaka dos varje dag. Dock kan din läkare vill att du ska ta dem i två doser, en på morgonen och en på kvällen.

Den totala dagliga dosen till barn skall inte överstiga 600 mg tas antingen en gång dagligen eller uppdelat på två doser, på morgonen och på kvällen.


Imatinib (Gleevec) Försiktighetsåtgärder


Tala med din läkare innan du tar Imatinib, om:

du är allergisk mot något läkemedel;

du har haft några problem med dina njurar, lever eller hjärta;

du är gravid eller ammar.


Imatinib (Gleevec) Ingredienser


Aktiv substans: imatinib.

Billig Imatinib På Nätet