Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Imuran (Azathioprine) Utan ReceptBillig Imuran På NätetKöper Imuran På Nätet Utan ReceptenAzatioprin (varumärken inkluderar: Azasan / Imuran / AZAP) tillhör en grupp läkemedel som kallas immunsuppressiva medel.

Azatioprin används vid behandling av autoimmuna sjukdomar inklusive:

reumatoid artrit

systemisk lupus erythematosus

dermatomyosit och polymyosit

autoimmun kronisk aktiv hepatit

pemfigus vulgaris

polyarteritis nodosa

autoimmun hemolytisk anemi

kronisk refraktär idiopatisk trombocytopen purpura

ulcerös kolit

Crohns sjukdom

Det används också för att förhindra avstötning vid organtransplantationer.


Imuran (Azathioprine) Rekommendationer


Följ anvisningarna för att ta Azatioprin från din läkare. Ta alltid läkemedlet enligt anvisningarna.

Azatioprin ges vanligen i doser från 1 mg till 6 mg per kilogram kroppsvikt dagligen.


Imuran (Azathioprine) Försiktighetsåtgärder


Tala med din läkare innan du tar azatioprin, om:

du är allergisk mot något läkemedel;

du är gravid eller planerar att bli gravid.


Imuran (Azathioprine) Ingredienser


Aktiv substans: azatioprin.

Billig Imuran På Nätet