Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Keppra Utan ReceptBillig Keppra På NätetKöper Keppra På Nätet Utan ReceptenKeppra (generiskt namn: Levetiracetam) är ett kramplösande används vid behandling av epilepsi.

Keppra är indicerat hos patienter med epilepsi som tilläggsbehandling vid behandling av primärt generaliserade tonisk-kloniska anfall hos vuxna och barn 6 år och äldre med idiopatisk generaliserad epilepsi, myokloniska anfall hos patienter 12 år och äldre med juvenil myoklonisk epilepsi , och partiella anfall hos patienter 4 år och äldre.

Keppra fungerar genom att minska onormal spänning i hjärnan.

Keppra är icke-beroendeframkallande. Keppra tolereras i allmänhet väl.

Keppra visade sig vara till nytta även för patienter som upplevde upprepade anfall efter att ha provat många olika behandlingar (detta kallas refraktär epilepsi).

Keppra har inga kända kliniskt signifikanta läkemedelsinteraktioner; det har visat sig vara säkra när de används med andra läkemedel mot epilepsi och med vardagliga läkemedel såsom p-piller eller warfarin.

Keppra inte bryts ned i levern, till skillnad från många andra läkemedel mot epilepsi.

Detta läkemedel kan förskrivas för andra ändamål; Fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.


Keppra Rekommendationer


Följ anvisningarna på ditt recept etiketten noga och fråga din läkare eller apotekspersonal att förklara någon del som du inte förstår. Ta Kepra exakt enligt anvisningarna.

De flesta människor tar Keppra två gånger om dagen, en gång på morgonen och en gång på natten.

Keppra kan tas med eller utan mat, men det ska tas vid samma tidpunkt varje dag. Tabletterna ska sväljas hela; tänk på att inte krossa eller tugga tabletterna.

Fortsätt att ta Keppra även om du mår bra. Missa inte några doser. Sluta inte att ta Keppra utan att tala med din läkare. Din läkare kommer förmodligen att minska dosen gradvis.

Om du missar en dos av Keppra, inte dubblera nästa dos för att kompensera för den missade dosen. Om det bara har gått några timmar sedan du missade dosen Keppra så snart du kommer ihåg och sedan återgå till ditt vanliga schema. Om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och återgå till ditt vanliga schema.

Var försiktig när du dricker alkohol under behandling med Keppra.

Förvara tabletterna i rumstemperatur, borta från ljus, värme och fukt.


Keppra Försiktighetsåtgärder


Innan du börjar ta Keppra, läkare eller apotekspersonal om:

du är allergisk mot Keppra eller andra läkemedel;

du har njur-eller leverproblem;

du har ärftliga problem med fruktosintolerans,

du är gravid eller planerar att bli gravid, eller om du ammar.


Keppra Ingredienser


Aktiv substans: levetiracetam.

Billig Keppra På Nätet