Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Ladose (Prozac) Utan ReceptBillig Ladose På NätetKöper Ladose På Nätet Utan ReceptenLadose (generiskt namn: fluoxetin, varumärken inkluderar: Flunil / Fontex / Ladose / Sarafem / Solax) är en av världens mest förskrivna antidepressiva medel; det har ordinerats till mer än 40 miljoner människor världen över.

Ladose var den första i en ny klass av läkemedel som kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), som skall godkännas för användning i USA. Denna nya typ av läkemedel hjälper patienter med depression genom att öka tillgängligheten av serotonin i hjärnan. Forskarna tror serotonin påverkar många typer av verksamhet i hjärnan, bland annat regleringen av stämningen.

Ladose var ursprungligen godkändes för behandling av depression i Belgien 1986 och i USA 1987. Sedan dess har det blivit godkänt och marknadsförs i mer än 90 länder.

Säkerheten och effektiviteten av Ladose har noggrant studerats i kliniska studier med mer än 11.000 patienter.

Ladose är föreskriven för behandling av depression. Symtomen vid egentlig depression kan omfatta förändringar i aptit, sömnvanor och samordning sinne / kropp; minskad sexlust; ökad trötthet; känslor av skuld eller värdelöshet; koncentrationssvårigheter;saktat tänkande; och självmordstankar.

Ladose är också föreskrivs för behandling av tvångssyndrom.

Ladose används också vid behandling av bulimi (hetsätning ofta följs av avsiktlig kräkningar). Det har också använts för att behandla andra ätstörningar och fetma.

Dessutom är Ladose används för att behandla paniksyndrom, däribland panik förknippad med agorafobi. Människor med panikångest vanligtvis lider av panikattacker - känslor av intensiv rädsla som utvecklas plötsligt, ofta utan anledning.

Ladose är också indicerat för behandling av premenstruell dysfori (PMDD), en allvarlig form av premenstruellt syndrom (PMS).

Detta läkemedel kan förskrivas för andra ändamål; Fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.


Ladose (Prozac) Rekommendationer


Följ anvisningarna på ditt recept etiketten noga och fråga din läkare eller apotekspersonal att förklara någon del som du inte förstår. Ta Ladose exakt enligt anvisningarna. Ta inte mer eller mindre av det eller ta det oftare än din läkare föreskrivit.

Ladose oftast tas en eller två gånger om dagen. För att vara effektiv bör det tas regelbundet. Ta för vana att ta det samtidigt som du gör något annat daglig verksamhet. Den vanliga startdosen är 20 mg per dag, som tas på morgonen. Din läkare kan öka dosen efter några veckor.

Det kan ta 4-5 veckor eller längre innan du känner full nytta av Ladose, men läkemedlets effekter bör vara omkring 9 månader efter en 3-månaders behandlingsregim. För tvångssyndrom, får full effekt ta fem veckor att visas.

Fortsätt att ta Ladose, även om du mår bra. Sluta inte att ta Ladose utan att tala med din läkare. Din läkare kommer förmodligen att minska dosen gradvis.

Om du missar en dos, ta den glömda dosen så snart du kommer ihåg. Om flera timmar har gått, hoppa över den dos. Försök aldrig att "komma ikapp" genom att dosen dubbleras.

Förvara denna medicin i rumstemperatur, borta från värme och ljus.


Ladose (Prozac) Försiktighetsåtgärder


Innan du börjar ta Ladose, berätta för din läkare om:

du är allergisk mot något läkemedel;

du tar ett annat läkemedel mot depression som kallas monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) eller har tagit en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna;

har njur-eller leversjukdom, diabetes, någon gång har haft anfall och en tendens att blöda mer än normalt;

har eller har haft bipolär sjukdom;

är gravid eller planerar att bli gravid, ammar eller önskan att amma.


Ladose (Prozac) Ingredienser


Aktiv substans: fluoxetin.

Billig Ladose På Nätet