Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Lamotrigine (Lamictal) Utan ReceptBillig Lamotrigine På NätetKöper Lamotrigine På Nätet Utan ReceptenLamotrigine (generiskt namn: lamotrigin, varumärken inkluderar: Lametec) tillhör en grupp läkemedel som kallas "antiepileptika".

Lamotrigine används för behandling av epilepsi hos vuxna och barn från 2 år och äldre. Lamotrigine används i partiella eller generaliserade anfall, inklusive tonisk-kloniska anfall och anfall i samband med Lennox-Gastaut syndrom.

Lamotrigine är inte beroendeframkallande.

Detta läkemedel kan förskrivas för annat bruk. Fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.


Lamotrigine (Lamictal) Rekommendationer


Följ instruktionerna för att använda detta läkemedel ges av din läkare. Ta Lamotrigine exakt enligt anvisningarna.

Svälj tabletterna med ett glas vatten. Lamotrigine tabletter kan sväljas hela, tuggas eller dispergeras i en liten volym av vatten (åtminstone tillräckligt för att täcka hela tabletten).

Ta dina doser med jämna mellanrum. Ta inte din medicin oftare än riktas.

Sluta inte ta Lamotrigine utan att först tala med din läkare, även om du känner dig bättre. Det är viktigt att fortsätta ta Lamotrigine att förhindra symptom uppstår igen. Stoppa Lamotrigine plötsligt kan leda till ökad anfallsfrekvens eller en återkomst av symtom på bipolär sjukdom. Om medicineringen måste stoppas, kan din läkare behöva sänka dosen gradvis.

Om du missar en dos av Lamotrigine, ta den så snart du kommer ihåg det. Men om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätta ditt vanliga doseringen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för missade en.

Håll Lamotrigine tabletter i ett svalt och torrt. Skyddas mot ljus.


Lamotrigine (Lamictal) Försiktighetsåtgärder


Innan du tar Lamotrigine, berätta för din läkare om:

du är allergisk mot lamotrigin eller andra läkemedel;

du tar någon form av hormonellt preventivmedel (t ex "p-piller") eller HRT;

du lider, eller har haft, från alla lever-eller njursjukdomar;

du har Parkinsons sjukdom;

du tar något annat läkemedel mot epilepsi;

du någonsin haft ett utslag under behandling med andra antiepileptika;

du tar rifampicin, som används för att behandla infektioner, inklusive tuberkulos;

du tar en kombination av lopinavir och ritonavir, som används för behandling av HIV-infektion;

du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar.


Lamotrigine (Lamictal) Ingredienser


Aktiv substans: lamotrigin.

Billig Lamotrigine På Nätet