Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Levlen (Levonorgestrel) Utan Recept



Billig Levlen På Nätet



Köper Levlen På Nätet Utan ReceptenLevlen (varumärken inkluderar: I-Pill / Neil 72 / Levonelle / NorLevo / Postinor / Plan B) är ett akut preventivmedel piller. Det kan förhindra graviditet upp till 72 timmar efter oskyddat samlag eller efter misslyckad preventivmedelsanvändning.

Levlen innehåller en hög dos av levonorgestrel, ett hormon som finns i flera p-piller som vårdpersonal har förskrivning i mer än 35 år. Levlen fungerar på ett liknande sätt för att förhindra graviditet. Levlen påverkar inte en graviditet.

Du kan använda Levlen efter att du har haft oskyddat sex en eller flera gånger under de senaste 72 timmar (3 dygn), och du inte vill bli gravid.

Levlen kan användas som en backup metod för födelsekontroll, om, till exempel:

Din vanliga preventivmedel misslyckades (din partners kondom bröt eller halkade)

Du gjorde ett misstag med din vanliga metod (du har glömt att ta dina p-piller)

Du använde inte någon preventivmetod


Levlen (Levonorgestrel) Rekommendationer


Följ instruktionerna för att använda detta läkemedel ges av din läkare. Ta Levlen exakt enligt anvisningarna.

Ta Levlen så snart som möjligt efter misstänkt preventivmedel misslyckande eller efter att du har oskyddat samlag. Den första dosen ska tas inom 72 timmar. Ta den andra tabletten 12 timmar efter den första tabletten. Dock kan din läkare instruera dig att ta Levlen på ett annat sätt. Följ anvisningarna från din läkare.

Levlen kan användas när som helst under menstruationscykeln.

Det behövs ingen fysisk undersökning innan Levlen. Om du är osäker på din allmänna hälsa eller graviditet status, får en uppföljning fysiskt eller bäcken examen behövas efter att ha tagit Levlen.

Om du missar en dos levonorgestrel, kontakta din läkare omedelbart.

Levlen bör inte användas som vanliga preventivmedel.


Levlen (Levonorgestrel) Försiktighetsåtgärder


Använd inte Levlen om du redan är gravid.


Levlen (Levonorgestrel) Ingredienser


Aktiv substans: levonorgestrel.

Billig Levlen På Nätet