Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Levolin (Xopenex) Utan ReceptBillig Levolin På NätetKöper Levolin På Nätet Utan ReceptenLevolin (generiskt namn: levosalbutamol / levalbuterol, varumärken inkluderar: Levolin) är en luftrörsvidgare.

Levolin används för behandling eller förhindrande av bronkospasm (sammandragning av luftvägarna) som orsakas av astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Levolin slappnar de spända musklerna runt luftvägarna passager och lindrar symptom som hosta, väsande andning, bröst åtstramning, och andnöd.


Levolin (Xopenex) Rekommendationer


Följ instruktionerna för att använda detta läkemedel ges av din läkare. Ta alltid läkemedlet enligt anvisningarna.


Levolin (Xopenex) Försiktighetsåtgärder


Tala med din läkare innan du använder Levolin, om:

du är allergisk mot något läkemedel;

du har några allvarliga medicinska tillstånd;

du är gravid eller ammar.


Levolin (Xopenex) Ingredienser


Aktiv substans: levalbuterol HCI.

Billig Levolin På Nätet