Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Lexapro Utan ReceptBillig Lexapro På NätetKöper Lexapro På Nätet Utan ReceptenLexapro (generiskt namn: escitalopram, varumärken inkluderar: Citadep / Elpram / Cipralex) är ett antidepressivt läkemedel som tillhör en klass av läkemedel som kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare eller SSRI.

Lexapro har bevisats i kliniska prövningar för att vara en effektiv och väl tolererad receptbelagda läkemedel som förbättrar livskvaliteten för vuxna som lider av depression och generaliserat ångestsyndrom (GAD).

Lexapro har ordinerats till över 18 miljoner US-vuxen för depression, ångest, eller båda.

Lexapro används också för att behandla patienter som kan undvika och / eller är rädda för sociala situationer (social fobi) och för att behandla irrationell rädsla eller tvångsmässig beteende (tvångssyndrom).

Lexapro är unikt genom att det skapades utifrån en avancerad teknik. Lexapro utvecklades genom att isolera den medicinska komponenten i Celexa (citalopram HBr), en molekyl som kallas en isomer.

Lexapro hjälper till att återställa hjärnans kemiska balans genom att öka utbudet av en kemisk budbärare i hjärnan som kallas serotonin. Lexapro tycks lindra symtomen vid depression och ångest genom att öka serotonin med minimal effekt på många av de andra kemikalier i hjärnan.

Lexapro är inte beroendeframkallande.

Detta läkemedel är ibland ut för annan användning. Fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.


Lexapro Rekommendationer


Följ anvisningarna på ditt recept etiketten noga och fråga din läkare eller apotekspersonal att förklara någon del som du inte förstår. Ta Lexapro exakt enligt anvisningarna. Detta läkemedel kan tas på fastande mage eller med mat.

Det kan ta 1-4 veckor eller längre innan du känner full nytta av Lexapro. Fortsätt att ta detta läkemedel, även om du mår bra. Sluta inte att ta det utan att tala med din läkare. Din läkare kommer förmodligen att minska dosen gradvis.

Missa inte några doser. Intag av läkemedlet vid samma tidpunkt varje dag kommer att hjälpa dig att komma ihåg. Om du missar en dos av detta läkemedel, ta den så snart som möjligt. Om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och gå tillbaka till den vanliga doseringen. Ta inte 2 doser samtidigt.

Lexapro kan ges till äldre patienter över 65 år med en reducerad dos.

Rekommenderas inte användning av alkohol under behandling med detta läkemedel.

Förvara denna medicin i rumstemperatur i en tättslutande behållare borta från värme och ljus.


Lexapro Försiktighetsåtgärder


Innan du tar Lexapro, berätta för din läkare om:

du har allergier andra läkemedel;

du har diabetes; eller om du har hjärt-, njur-, lever-sjukdom;

du har bipolär sjukdom (manodepressivitet);

du har en historia av krampanfall.

Ge inte Lexapro till barn eller ungdomar.


Lexapro Ingredienser


Aktiv substans: escitalopram.

Lexapro innehåller inte laktos, gluten, sackaros, tartrazin eller andra azofärgämnen.

Billig Lexapro På Nätet