Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Lopressor (Toprol XL) Utan ReceptBillig Lopressor På NätetKöper Lopressor På Nätet Utan ReceptenToprol-XL (generiskt namn: metoprolol, varumärken inkluderar: Protomet / Lopressor / Lopresor / Lopresar / Selokeen / Minax / Metrol / Betaloc / Neobloc / Corvitol) är en selektiv beta-receptorblockerare som används vid behandling av flera sjukdomar i det kardiovaskulära systemet, speciellt hypertoni.

Toprol-XL är indicerat för:

1. Sänka högt blodtryck, som också kallas högt blodtryck, och minska risken för komplikationer på grund av högt blodtryck, t.ex. stroke, hjärtinfarkt eller för tidig död.

2. Att förebygga angina (hjärta eller bröstsmärtor orsakas av stress eller motion hos patienter med kranskärlssjukdom).

3. Att behandla eller förebygga hjärtinfarkt, eller minska risken för hjärt-komplikationer efter en hjärtinfarkt.

4. Att behandla hjärtsvikt (symtomatisk mild till svår kronisk hjärtsvikt i tillägg till andra hjärtsvikt medicin), hjälper ökning överlevnaden, minska sjukhusvistelse, förbättra symtom och livskvalitet.

5. Att behandla störningar av hjärtfrekvensen hos patienter med hjärtsjukdom, särskilt hjärtklappning.

6. Att behandla symptom på en snabb eller oregelbunden hjärtrytm hos patienter utan hjärtsjukdom.

7. Förebyggande av migrän.

8. Att behandla överaktiv sköldkörtel (hypertyreos).

Andra användningsområden för Toprol-XL innefattar behandling av vissa typer av skakningar (familjär eller hereditär väsentliga skakningar).

Toprol-XL fungerar genom att påverka kroppens svar på vissa nervimpulser, särskilt i hjärtat. Som ett resultat, minskar det hjärtats behov av blod och syre, och därför minskar den mängd arbete som hjärtat måste göra. Det vidgar också blodkärlen i kroppen och hjälper hjärtslag mer regelbundet.

Toprol-XL kan användas antingen ensamt eller i kombination med andra läkemedel.

Toprol-XL är inte beroendeframkallande.


Lopressor (Toprol XL) Rekommendationer


Följ instruktionerna för att använda detta läkemedel ges av din läkare. Ta Toprol-XL exakt enligt anvisningarna.

Toprol-XL tabletter ska sväljas med vätska. Tabletterna och de delade halvorna ska inte tuggas eller krossas. Generellt Toprol-XL rekommenderas att tas tillsammans med måltid eller omedelbart efter måltid.

Det kan ta några veckor innan du känner full nytta av Toprol-XL. Fortsätt att ta Toprol-XL, även om du mår bra. Sluta inte att ta Toprol-XL tabletter plötsligt. Din läkare kan vilja att du gradvis minska mängden Toprol-XL du tar innan du slutar helt.

Om du planerar att genomgå en operation som kräver narkos, tala om för din läkare eller tandläkare att du tar Toprol-XL.

Förvara tabletterna i rumstemperatur, borta från värme och fukt.


Lopressor (Toprol XL) Försiktighetsåtgärder


Innan Toprol-XL, berätta för din läkare om:

du är allergisk mot något läkemedel;

du har diabetes;

du är gravid eller planerar att bli gravid, eller om du ammar.


Lopressor (Toprol XL) Ingredienser


Aktiv substans: metoprololsuccinat.

Billig Lopressor På Nätet