Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Loratadine (Claritin) Utan ReceptBillig Loratadine På NätetKöper Loratadine På Nätet Utan ReceptenLoratadine (generiskt namn: loratadin, varumärken inkluderar: Loratadinee / Clarityn / Clarityn / Fristamin / Lorfast / Lomilan / Symphoral / Roletra / Rinolan / AllergyX / Alavert / Tidilor) är ett antihistamin som används för att lindra symtomen vid hösnuva (allergi mot pollen , damm eller andra ämnen i luften) och andra allergier.

Loratadine ger 24h symtomlindring av:

Kliande, rinnande ögon

Nysningar

Rinnande näsa

Huden kliar, nässelfeber

Till skillnad från många andra antihistaminer, är Loratadine icke-dåsig och bär inte restriktioner för att köra eller använda maskiner.


Loratadine (Claritin) Rekommendationer


Följ anvisningarna på recept etiketten noga och fråga din läkare eller apotekspersonal att förklara någon del som du inte förstår. Ta Loratadine exakt enligt anvisningarna.

Loratadine tas vanligen en gång om dagen med eller utan mat.

Använd inte Loratadine behandla bikupor som har blåmärken eller blåsor, som är en ovanlig färg, eller som inte kliar. Ring din läkare om du har den här typen av bikupor.

Förvara Loratadine på en sval, torr plats, borta från direkt värme och ljus.


Loratadine (Claritin) Försiktighetsåtgärder


Innan Loratadine, berätta för din läkare om:

du är allergisk mot något läkemedel;

du har eller har haft astma, epilepsi, eller njur-eller leversjukdom; eller fenylketonuri;

du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar.


Loratadine (Claritin) Ingredienser


Aktiv substans: loratadin.

Billig Loratadine På Nätet