Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Lotensin Utan ReceptBillig Lotensin På NätetKöper Lotensin På Nätet Utan ReceptenLotensin (generiskt namn: benazepril, varumärken inkluderar: Benace) tillhör en klass av läkemedel som kallas angiotensin converting enzyme (ACE)-hämmare.

Lotesin är indikerad för behandling av högt blodtryck (hypertoni). Det kan användas ensamt eller i kombination med andra läkemedel.

Lotensin kontrollerar högt blodtryck genom att koppla av blodkärlen, så strömmar blod smidigare.

Sänka högt blodtryck bidrar till att förhindra stroke, hjärtattacker och njure problem.

Lotensin levereras under varumärket Benace som gula tabletter i blisterförpackningar. Produkten tillverkas av Novartis.


Lotensin Rekommendationer


Följ instruktionerna för att använda detta läkemedel ges av din läkare. Ta Lotensin exakt enligt anvisningarna.

Ta Lotensin tabletter via munnen. Svälj tabletterna med ett glas vatten. Lotensin tas vanligen en eller två gånger om dagen med eller utan mat.

Ta dina doser med jämna mellanrum. Ta inte din medicin oftare än riktas.Sluta inte att ta Lotensin utom på din förskrivaren råd. Använd denna medicin regelbundet för att få mest nytta av det.

Kontakta din barnläkare eller sjukvårdspersonal om användningen av detta läkemedel på barn. Särskild omsorg kan behövas.

Ta inte kaliumtillägg eller saltersättningar som innehåller kalium utan att tala med din läkare eller apotekspersonal först.

Om du missar en dos av Lotensin, ta den missade dosen så snart du kommer ihåg det. Men om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätta ditt vanliga doseringen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för missade en.

Förvara Lotensin i rumstemperatur, bort från överskottsvärme och fukt.


Lotensin Försiktighetsåtgärder


Innan Lotensin, berätta för din läkare om:

du är allergisk mot något läkemedel;

du har en njursjukdom;

du är gravid eller ammar.


Lotensin Ingredienser


Aktiv substans: benazepril.

Billig Lotensin På Nätet