Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Macrodantin (Macrobid) Utan ReceptBillig Macrodantin På NätetKöper Macrodantin På Nätet Utan ReceptenMacrodantin (generiskt namn: nitrofurantoin, varumärken inkluderar: Niftran / Macrodantin / Furadantin) används för att behandla och förebygga urinvägsinfektioner orsakade av vissa bakterier.

Macrodantin är indicerat för:

behandling av akuta okomplicerade urinvägsinfektioner (akut cystit);

för kort-och långtidsprofylax av urinvägsinfektioner.

Det verkar genom att interferera med olika kemiska processer i bakterierna, vilket resulterar i döden av bakterierna.


Macrodantin (Macrobid) Rekommendationer


Följ instruktionerna för att använda detta läkemedel ges av din läkare. Ta Macrodantin exakt enligt anvisningarna.

Ta medicin genom munnen med mat, helst frukost och middag, eller mjölk för att öka toleransen och förbättra upptaget av Macrodantin.

Ta inte antacida som har magnesiumtrisilikat i den medan du tar Macrodantin. Kontrollera med ditt apotek om du är osäker på vilken antacida har magnesiumtrisilikat i dem.

För att rensa upp din infektion helt, ta Macrodantin för hela behandlingen. Fortsätt att ta det även om du känner dig bättre inom några dagar.

Om du missar en dos av Macrodantin, ta den så snart som möjligt. Om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och gå tillbaka till den vanliga doseringen. Ta inte 2 doser samtidigt.


Macrodantin (Macrobid) Försiktighetsåtgärder


Macrodantin påverkar inte förmågan att framföra fordon eller använda maskiner. Det förväntas inte vara skadligt för fostret. Tendensen hos Macrodantin att ge en brun färg till urinen har ingen klinisk signifikans.

Kontakta din läkare om:

Du har en allergi mot Macrodantin

Du har problem med urinutsöndring eller har signifikant nedsatt njurfunktion

Du är en gravid kvinna som genomgår förlossningen, eller om förlossning är nära förestående


Macrodantin (Macrobid) Ingredienser


Aktiv substans: nitrofurantoin.

Billig Macrodantin På Nätet