Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Metforrnin (Glucophage) Utan ReceptBillig Metforrnin På NätetKöper Metforrnin På Nätet Utan ReceptenMetforrnin (generiskt namn: metformin, varumärken inkluderar: Fag / Riomet / Fortamet / Glumetza / Obimet / Dianben / Diabex / Diaformin) är ett läkemedel som används för att behandla typ 2 diabetes mellitus.

Det är den mest populära anti-diabetiska läkemedel i USA och en av de mest förskrivna läkemedel i landet totalt sett, med nästan 35 miljoner recept fyllda 2006 för generisk enbart metformin.

Metforrnin sänker blodsockret genom att hjälpa din kropp att bättre utnyttja det insulin som produceras av bukspottkörteln.

Metforrnin är indicerat för:

Behandling av diabetes mellitus typ 2 hos vuxna, speciellt hos överviktiga, där enbart diet och motion inte ger tillfredsställande glykemisk kontroll.

Den används också i kombinationsterapi vid insulinberoende diabetes, särskilt om övervikt.

När föreskrivna lämpligt, Metforrnin orsakar några negativa effekter och, till skillnad från många andra antidiabetika, inte orsakar hypoglykemi om de används ensamma.

Metforrnin är den enda anti-diabetiska läkemedel som har visat sig skydda mot kardiovaskulära komplikationer av diabetes. Det skall heller inte orsaka viktökning, och kan faktiskt producera mindre viktminskning. Metforrnin också blygsamt minskar LDL och triglycerider.

Metforrnin är inte beroendeframkallande.

Som av 2008, är Metforrnin (metformin) en av endast två perorala antidiabetika i Världshälsoorganisationen Model Lista över livsnödvändiga läkemedel.


Metforrnin (Glucophage) Rekommendationer


Följ anvisningarna på ditt recept etiketten noga och fråga din läkare eller apotekspersonal att förklara någon del som du inte förstår. Ta Metforrnin exakt enligt anvisningarna.

Ta tabletterna under eller omedelbart efter mat. Svälj tabletterna med ett glas vatten. Ta tabletten vid ungefär samma tid varje dag. Ta inte din medicin oftare än riktas.

Metforrnin kan tas av barn med diabetes som inte kan kontrolleras med insulin och som behandlas på sjukhus. Ditt barns läkare bestämmer dosen.

Fortsätt att ta Metforrnin så länge som din läkare rekommenderar. Sluta inte att ta Metforrnin eller ändra dosen utan att kontrollera med din läkare. Behandlingen kombineras ofta med en balanserad kost och motion.

Om du har glömt att ta Metforrnin, ta den missade dosen så snart du kommer ihåg (med mat), och sedan gå tillbaka till att ta tabletterna som vanligt. Om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den dos du missat och ta nästa dos när du är tänkta att. Ta inte en dubbel dos för att kompensera för den dos du missat.

Förvara tabletterna i rumstemperatur, borta från värme och fukt.


Metforrnin (Glucophage) Försiktighetsåtgärder


Innan du tar Metforrnin, berätta för din läkare om:

du är allergisk Metforrnin eller andra läkemedel;

du har diabetisk ketoacidos;

du har allvarlig njursjukdom eller svår leversjukdom eller svår hjärtsvikt;

du är gravid eller planerar att bli gravid, är du ammar eller önskan att amma.


Metforrnin (Glucophage) Ingredienser


Aktiv substans: metforminhydroklorid.

Billig Metforrnin På Nätet