Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Minipress Utan ReceptBillig Minipress På NätetKöper Minipress På Nätet Utan ReceptenMinipress (generiskt namn: prazosin; varumärken: Prazopress / Vasoflex / Hypovase) tillhör en klass av läkemedel som kallas alfa-blockerare.

Minipress används för behandling av hypertension (högt blodtryck).

Minipress kan användas ensamma eller i kombination med andra blodtryckssänkande läkemedel.

Minipress verk av avkopplande och vidga blodkärlen så att blodet kan flöda lättare. Detta hjälper till att sänka blodtrycket. Sänka högt blodtryck bidrar till att förhindra stroke, hjärtattacker och njure problem.


Minipress Rekommendationer


Följ instruktionerna för att använda detta läkemedel ges av din läkare. Ta Minipress exakt enligt anvisningarna.

Ta Minipress genom munnen med eller utan mat. Minipress tas vanligen två eller tre gånger dagligen eller enligt anvisningar från din läkare.

Använd denna medicin regelbundet för att få mest nytta av det.

Om du missar en dos av Minipress, ta den så snart som möjligt. Om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och gå tillbaka till den vanliga doseringen. Ta inte 2 doser samtidigt.

Håll Minipress på en sval, torr plats, borta från direkt värme och ljus.


Minipress Försiktighetsåtgärder


Innan Minipress, berätta för din läkare om:

du är allergisk mot något läkemedel;

du har lever-eller njurproblem;

du är gravid eller ammar.


Minipress Ingredienser


Aktiv substans: prazosin.

Billig Minipress På Nätet