Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Mirapex Utan ReceptBillig Mirapex På NätetKöper Mirapex På Nätet Utan ReceptenMirapex (generiskt namn: Pramipexole, varumärke Mames inkluderar: Mirapexin / Sifrol) tillhör en klass av läkemedel som kallas dopaminagonister.

Mirapex är indicerat för behandling av måttlig till svår primär restless legs syndrom (RLS).

Mirapex har visat sig lindra frekvensen och svårighetsgraden av symtomen vid primär RLS, inklusive behov av att röra sina ben. Det ger en effektiv långvarig lindring.

I kliniska prövningar patienter som tar Mirapex för RLS har visat en signifikant förbättring i frekvens och svårighetsgrad av många RLS-symtom. I en klinisk studie, upplevde 72% av patienterna som Mirapex betydande förbättringar symptom.

Mirapex är också godkänd av FDA för behandling av tecken och symtom på Parkinsons sjukdom. I en klinisk studie, patienter som nyligen diagnostiserats med Parkinsons sjukdom hade förbättring i deras dagliga aktiviteter.

Mirapex kan användas ensamt eller i kombination med andra behandlingar, och är effektiv vid behandling av både tidiga och avancerade stadier av sjukdomen.


Mirapex Rekommendationer


Följ instruktionerna för att använda detta läkemedel ges av din läkare. Ta Mirapex exakt enligt anvisningarna.

Parkinsons sjukdom:

Mirapex tas 3 gånger om dagen. Dosen ökas gradvis från en dos på 0,375 mg / dag ges i tre uppdelade doser och bör inte höjas oftare än var 5 till 7 dagar.

Restless legs:

Den rekommenderade startdosen av Mirapex tabletter är 0,125 mg en gång dagligen 2-3 timmar före sänggående. För patienter som behöver ytterligare symtomatisk lindring, kan dosen ökas var 4-7 dagar.


Mirapex Försiktighetsåtgärder


Tala med din läkare innan du tar Mirapex, om:

du är allergisk mot något läkemedel;

du har några allvarliga medicinska tillstånd, inklusive njurproblem;

du är gravid eller ammar.


Mirapex Ingredienser


Aktiv substans: pramipexol.

Billig Mirapex På Nätet