Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Mirapexin (Mirapex) Utan ReceptBillig Mirapexin På NätetKöper Mirapexin På Nätet Utan ReceptenMirapexin (generiskt namn: Pramipexole, varumärke Mames inkluderar: Mirapexinin / Sifrol) tillhör en klass av läkemedel som kallas dopaminagonister.

Mirapexin är indicerat för behandling av måttlig till svår primär restless legs syndrom (RLS).

Mirapexin har visat sig lindra frekvensen och svårighetsgraden av symtomen vid primär RLS, inklusive behov av att röra sina ben. Det ger en effektiv långvarig lindring.

I kliniska prövningar patienter som tar Mirapexin för RLS har visat en signifikant förbättring i frekvens och svårighetsgrad av många RLS-symtom. I en klinisk studie, upplevde 72% av patienterna som Mirapexin betydande förbättringar symptom.

Mirapexin är också godkänd av FDA för behandling av tecken och symtom på Parkinsons sjukdom. I en klinisk studie, patienter som nyligen diagnostiserats med Parkinsons sjukdom hade förbättring i deras dagliga aktiviteter.

Mirapexin kan användas ensamt eller i kombination med andra behandlingar, och är effektiv vid behandling av både tidiga och avancerade stadier av sjukdomen.


Mirapexin (Mirapex) Rekommendationer


Följ instruktionerna för att använda detta läkemedel ges av din läkare. Ta Mirapexin exakt enligt anvisningarna.

Parkinsons sjukdom:

Mirapexin tas 3 gånger om dagen. Dosen ökas gradvis från en dos på 0,375 mg / dag ges i tre uppdelade doser och bör inte höjas oftare än var 5 till 7 dagar.

Restless legs:

Den rekommenderade startdosen av Mirapexin tabletter är 0,125 mg en gång dagligen 2-3 timmar före sänggående. För patienter som behöver ytterligare symtomatisk lindring, kan dosen ökas var 4-7 dagar.


Mirapexin (Mirapex) Försiktighetsåtgärder


Tala med din läkare innan du tar Mirapexin, om:

du är allergisk mot något läkemedel;

du har några allvarliga medicinska tillstånd, inklusive njurproblem;

du är gravid eller ammar.


Mirapexin (Mirapex) Ingredienser


Aktiv substans: pramipexol.

Billig Mirapexin På Nätet