Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Mobic Utan ReceptBillig Mobic På NätetKöper Mobic På Nätet Utan ReceptenMobic (generiskt namn: meloxikam, varumärken inkluderar: Melonex / Muvera / Movalis / Melox / Recoxa / Moxen / Mobec / Mobicox / Tenaron / Melocam) är en icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) oxikamgruppen.

Mobic är COX-2 selektiv, vilket innebär att den orsakar mindre magbesvär än traditionella NSAID.

Mobic används för att behandla symptomen på reumatoid artrit och oesteoarthritis, som båda är smärtsamma ledsjukdomar. Mobic lindrar symtom som smärta och inflammation.

Mobic verkar genom att förhindra produktion av irriterande kemikalier som orsakar smärta och inflammation i kroppen.


Mobic Rekommendationer


Följ instruktionerna för att använda detta läkemedel ges av din läkare. Ta Mobic exakt enligt anvisningarna.

Vanlig dos av Mobic är 7,5 mg, tas som en dos varje dag.

För patienter med njurproblem som genomgår dialys, är den högsta rekommenderade dagliga dosen 7,5 mg.

Svälj tabletterna med vätska. Det är bäst att ta Mobic direkt efter maten. Försök att ta Mobic vid samma tid varje dag, antingen på morgonen eller på kvällen.

Du kan behöva ta Mobic länge. Håll kontakten med din läkare (minst var tredje månad) under denna tid. Fortsätt att ta Mobic varje dag tills din läkare säger till dig att sluta.

Om du tar kolestyramin, fråga din läkare eller apotekspersonalen hur man ta det med Mobic.

Om du har glömt att ta Mobic och det snart är dags att ta nästa dos (t ex inom 2-3 timmar), hoppa över den dos du missat. Annars, ta den så snart du kommer ihåg, och sedan gå tillbaka till att ta den som vanligt. Försök inte att kompensera för missade doser genom att ta mer än en dos i taget.

Håll Mobic i ett svalt och torrt. Mobic ska inte förvaras i direkt solljus eller värme.


Mobic Försiktighetsåtgärder


Innan Mobic, berätta för din läkare om:

du är allergisk mot något läkemedel;

du har magsår; eller allvarliga lever-, njur-eller hjärtproblem;

du är gravid eller ammar.


Mobic Ingredienser


Aktiv substans: meloxikam.

Billig Mobic På Nätet