Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Molipaxin (Desyrel) Utan ReceptBillig Molipaxin På NätetKöper Molipaxin På Nätet Utan ReceptenMolipaxin (generiskt namn: Trazodone, varumärken inkluderar: Molipaxin / Deprax / Trittico / Thombran / Trialodine / Trazorel) tillhör en grupp av läkemedel som kallas antidepressiva.

Molipaxin har följande indikationer:

Klinisk depression med eller utan ångest

Kronisk sömnlöshet

Fibromyalgi, för att kontrollera att sova.

Kontroll av mardrömmar eller annan störd sömn

En sömn stöd (med en minskad risk för beroende)

Molipaxin är också ofta används i samband med selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI).


Molipaxin (Desyrel) Rekommendationer


Följ instruktionerna för att använda detta läkemedel ges av din läkare. Ta Molipaxin exakt enligt anvisningarna.

Ta Molipaxin med eller omedelbart efter mat.

Behandlingen inleds med låga doser på 25 till 50 mg dagligen i uppdelade doser eller i en kväll engångsdos. Dosen ökas långsamt till maximalt 300 mg dagligen i rörliga patienter och till 600 mg dagligen hos inlagda patienter. Geriatriska och utmärglade patienter bör inledas med 25 mg dagligen; detta kan dosen ökas långsamt till 300 mg. Behandlingstiden bör vara minst en månad. En 50 mg dos rekommenderas vid användning av Molipaxin som en sömn stöd.


Molipaxin (Desyrel) Försiktighetsåtgärder


Tala med din läkare innan du tar Molipaxin, om:

du är allergisk mot något läkemedel;

du har hjärta, lever-eller sköldkörtelproblem; epilepsi, diabetes eller lågt blodtryck;

du är gravid eller ammar.


Molipaxin (Desyrel) Ingredienser


Aktiv substans: trazodon.

Billig Molipaxin På Nätet