Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Moxifloxacin Hydrochloride (Avelox) Utan ReceptBillig Moxifloxacin Hydrochloride På NätetKöper Moxifloxacin Hydrochloride På Nätet Utan ReceptenMoxifloxacin Hydrochloride (generiskt namn: moxifloxacin hydroklorid, varumärken inkluderar: Moxif / Vigamox) är ett syntetiskt brett spektrum antibakteriella medel i fluorokinolongruppen.

Moxifloxacin Hydrochloride är mycket aktiv mot många olika bakterier, inklusive de som är mest benägna att bidra till akut bakteriell sinuit, akut exacerbation av kronisk bronkit och samhällsförvärvad pneumoni.

Moxifloxacin Hydrochloride har också visat sig effektiv vid behandling av hud-och mjukdelsinfektioner och intraabdominella infektioner orsakade av vissa bakterier. Moxifloxacin Hydrochloride färdas snabbt till platsen för infektion, och ger snabb klinisk återhämtning.

Moxifloxacin Hydrochloride har en väldefinierad säkerhetsprofil, som har studerats i över 14.000 patienter i kliniska prövningar och 92.000 patienter i postmarknadsföring övervakningsundersökningar. Dessutom Moxifloxacin Hydrochloride har använts för att behandla 109 miljoner patienter över hela världen.


Moxifloxacin Hydrochloride (Avelox) Rekommendationer


Följ instruktionerna för att använda detta läkemedel ges av din läkare. Ta Moxifloxacin Hydrochloride exakt enligt anvisningarna.

Standarddosen av Moxifloxacin Hydrochloride är 400 mg (oralt eller som en intravenös infusion) en gång var 24: e timme. Behandlingstiden beror på infektionens svårighetsgrad och den vanliga varaktigheten är 7 till 14 dagar.


Moxifloxacin Hydrochloride (Avelox) Försiktighetsåtgärder


Tala med din läkare innan du tar Moxifloxacin Hydrochloride, om:

du är allergisk mot något läkemedel;

du har onormal hjärtrytm;

du har låga kaliumnivåer i kroppen;

du är gravid eller ammar.

Moxifloxacin Hydrochloride är avsedd för enbart vuxna.


Moxifloxacin Hydrochloride (Avelox) Ingredienser


Aktiv substans: moxifloxacin.

Billig Moxifloxacin Hydrochloride På Nätet