Loading ...    
  Loading ...    

Köpa My-e (Erythromycin) Utan ReceptBillig My-e På NätetKöper My-e På Nätet Utan ReceptenErytromycin (varumärken inkluderar: Erycin / Eromax / Acnesol / Agrocin / Robimycin / E-Mycin / EES Granulat / Filmtab / Eryc / Erypar / Eryped / Erythrocin / Erythrocot / E-Bas / Erythroped / Ilosone / MY-E / Pediamycin / Zineryt / Abboticin / Abboticin-ES / Stiemycine / Acnasol / Tiloryth) är ett bredspektrum makrolidantibiotikum.

Indikationer inkluderar:

luftvägsinfektioner

hud-och mjukdelsinfektioner

urinvägsinfektioner

syfilis

klamydiainfektion

gonorrhea


My-e (Erythromycin) Rekommendationer


Följ instruktionerna för att använda detta läkemedel ges av din läkare. Ta Erytromycin exakt enligt anvisningarna.

Din läkare bestämmer din dos beroende på din ålder, vikt och infektionens svårighetsgrad.


My-e (Erythromycin) Försiktighetsåtgärder


Tala med din läkare innan du tar My-e, om:

du är allergisk mot något läkemedel;

du har allvarlig leversjukdom;

du är gravid om du ammar.


My-e (Erythromycin) Ingredienser


Aktiv substans: erytromycin.

Billig My-e På Nätet