Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Narol (Buspar) Utan ReceptBillig Narol På NätetKöper Narol På Nätet Utan ReceptenNarol (generiskt namn: buspiron, varumärken inkluderar: Buspin / Ansial / Ansiced / Anxiron / Axoren / Bespar / Buspimen / Buspinol / Buspisal / Narol / Spitomin / Sorbon) används för kortsiktiga lindring av ångestsymtom.

Narol är indicerat för behandling av ångest eller den kortsiktiga lindring av symtom på ångest med eller utan åtföljande depression.

Narol framkallar sina ångestdämpande effekter utan sedering, muskelavslappning, eller kompromiss i mental uppmärksamhet.

Inga uttag reaktioner har rapporterats med Narol terapi.

Detta läkemedel är ibland ut för andra ändamål; Fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.


Narol (Buspar) Rekommendationer


Följ anvisningarna på ditt recept etiketten noga och fråga din läkare eller apotekspersonal att förklara någon del som du inte förstår. Ta Narol exakt enligt anvisningarna.

Ta Narol genom munnen. Ta det konsekvent, antingen alltid med mat eller alltid utan mat.

Inte äta grapefrukt eller dricka grapefruktjuice när du använder Narol.

Narol är avsedd att tas varje dag för att förebygga ångestsymtom. Det fungerar inte om den bara tas vid behov eller bara när ångestsymtom är närvarande.

Fortsätt att ta Narol även om du mår bra. Missa inte några doser.

Om du missar en dos Narol, ta den så snart som möjligt. Om det nästan är dags att ta nästa dos hoppa över den missade dosen och gå tillbaka till den vanliga doseringen. Ta inte 2 doser samtidigt.

Förvara denna medicin i rumstemperatur, borta från värme och ljus.


Narol (Buspar) Försiktighetsåtgärder


Innan du tar Narol, berätta för din läkare om;

du har en allergi mot Narol eller andra mediciner;

du har en historia av krampsjukdomar;

du har njur-eller leversjukdom;

du är gravid eller planerar att bli gravid, eller om du ammar.


Narol (Buspar) Ingredienser


Aktiv substans: buspironhydroklorid.

Billig Narol På Nätet