Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Natrilix (Lozol) Utan ReceptBillig Natrilix På NätetKöper Natrilix På Nätet Utan ReceptenNatrilix (generiskt namn: Indapamide; varumärke: Natrilix) är ett diuretikum (vatten piller).

Natrilix är indicerat för behandling av högt blodtryck. Natrilix minskar även svullnad (ödem) och vätskeretention som orsakas av hjärtsvikt.

Natrilix verkar genom att förhindra njure från reabsorbing (behålla i kroppen) salt och vatten som är avsett att elimineras i urinen. Detta leder till ökad urinproduktion (diures).

Natrilix minskar även saltet i den glatta muskulaturen i väggarna av blodkärl. Saltet slutligen elimineras i urinen. Förlusten av salt från muskeln får muskeln att slappna av, och den lättnad av fartygens ger sänkt blodtryck.


Natrilix (Lozol) Rekommendationer


Följ instruktionerna för att använda detta läkemedel ges av din läkare. Ta Natrilix exakt enligt anvisningarna.

Ta Natrilix genom munnen med eller utan mat. Natrilix tas vanligen en gång om dagen, på morgonen.

Natrilix kan öka mängden urin eller få dig att urinera oftare när du börjar ta det. För att hålla detta från att störa din sömn, försök att ta din dos före 06:00.

Om du missar en dos av Natrilix och du tar 1 dos dagligen, ta den missade dosen om du kommer ihåg det samma dag. Hoppa över den missade dosen om du inte kommer ihåg förrän nästa dag. Ta inte 2 doser samtidigt.

Förvara Natrilix i rumstemperatur, bort från överskottsvärme och fukt.


Natrilix (Lozol) Försiktighetsåtgärder


Innan Natrilix, berätta för din läkare om:

du är allergisk mot något läkemedel;

du har njur-eller leversjukdom; eller hypokalemi (låga kaliumnivåer i blodet);

du är gravid eller ammar.


Natrilix (Lozol) Ingredienser


Aktiv substans: indapamid.

Billig Natrilix På Nätet