Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Neggram Utan ReceptBillig Neggram På NätetKöper Neggram På Nätet Utan ReceptenNeggram (generiskt namn: Nalidixinsyra; varumärken inkluderar: Wintomylon / WIN-18320 / Uriben / Nalidix / Mictral / Negram) tillhör en grupp läkemedel som kallas kinolonantibiotika.

Neggram används för behandling av både akuta och kroniska urinvägsinfektioner.


Neggram Rekommendationer


Följ instruktionerna för att använda detta läkemedel ges av din läkare. Ta Neggram exakt enligt anvisningarna.

Vanlig startdos för vuxna är 1 g tas 4 gånger dagligen under 1 eller 2 veckor. Efter den inledande behandlingsperioden den totala dagliga dosen kan reduceras till 2 g.


Neggram Försiktighetsåtgärder


Tala med din läkare innan du tar Neggram, om:

du är allergisk mot något läkemedel;

du har några allvarliga medicinska tillstånd;

du är gravid eller ammar.


Neggram Ingredienser


Aktiv substans: nalidixinsyra.

Billig Neggram På Nätet