Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Neoclarityn (Clarinex) Utan ReceptBillig Neoclarityn På NätetKöper Neoclarityn På Nätet Utan ReceptenNeoclarityn (generiskt namn: desloratadin, varumärken inkluderar: Dezlorid / Aerius / Claramax / Aerius) är ett antihistamin som används för att lindra symtomen av säsongsmässiga och året allergier orsakas av exponering för inomhus allergener som dammkvalster, mögelsporer, djur ilska, och utomhus allergener som orsakas av pollen från träd, gräs eller ogräs.

Neoclarityn är indicerat för:

lindring av nasala och icke-nasala symptom av säsongsbunden allergisk rinit hos patienter 2 år och äldre;

lindring av nasala och icke-nasala symptom av perenn allergisk rinit hos patienter från 6 månaders ålder och äldre;

symtomatisk lindring av klåda, minskning av antalet bikupor, och storlek på nässelutslag, hos patienter med kronisk idiopatisk urtikaria 6 månaders ålder och äldre.

Neoclarityn är också godkänd för att behandla den pågående klåda och utslag på grund av bikupor från okända orsaker.

Neoclarityn säkert kan användas för behandling av säsongsmässiga allergier hos vuxna som samtidigt lider av mild till måttlig astma.

Neoclarityn är den första antihistamin att i sin märkning att grapefruktjuice inte påverkar absorptionen av den aktiva substansen.

Neoclarityn är inte dåsig när det tas i rekommenderade doser.


Neoclarityn (Clarinex) Rekommendationer


Följ anvisningarna på ditt recept etiketten noga och fråga din läkare eller apotekspersonal att förklara någon del som du inte förstår. Ta Neoclarityn exakt enligt anvisningarna.

Neoclarityn kan tas med eller utan mat.

Tas en gång om dagen, ger Neoclarityn effektiv 24 timmar lindring av symtomen vid säsongs och året allergier hos vuxna och barn åldern 12 år och äldre. Så när du tar det på morgonen kan du vakna upp nästa dag med dina symptom under kontroll.

Öka inte dosen eller doseringsfrekvensen eftersom studier har inte visat någon ökad effektivitet vid högre doser.

Om du missar en dos av Neoclarityn, ta den missade dosen så snart du kommer ihåg det. Men om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätta ditt vanliga doseringen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för missade en.

Förvara denna medicin i rumstemperatur, bort från överskottsvärme och fukt.


Neoclarityn (Clarinex) Försiktighetsåtgärder


Innan Neoclarityn, berätta för din läkare om:

du är allergisk mot något läkemedel;

du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar.


Neoclarityn (Clarinex) Ingredienser


Aktiv substans: desloratadin.

Billig Neoclarityn På Nätet