Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Nevirapine Utan ReceptBillig Nevirapine På NätetKöper Nevirapine På Nätet Utan ReceptenNevirapin (varumärken inkluderar: Viramune / Nevimune) tillhör en klass av läkemedel som kallas icke-nukleosid omvänt transkriptashämmare (NNRTI).

Nevirapin används vid behandling av humant immunbristvirus (HIV)-infektion hos patienter med eller utan förvärvat immunbristsyndrom (AIDS).


Nevirapine Rekommendationer


Följ instruktionerna för att använda detta läkemedel ges av din läkare. Ta alltid läkemedlet enligt anvisningarna.


Nevirapine Försiktighetsåtgärder


Rådgör med din läkare innan du tar Nevirapin.


Nevirapine Ingredienser


Aktiv substans: nevirapin.

Billig Nevirapine På Nätet