Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Niacin (Niaspan) Utan ReceptBillig Niacin På NätetKöper Niacin På Nätet Utan ReceptenNiacin (generiskt namn: Niacin / nikotinsyra) är förlängd frisättning av B-komplex-vitamin niacin.

Niacin användningsområden:

Sänka kolesterol hos patienter med hyperkolesterolemi (högt kolesterol). Niacin kan sänka både total-och LDL-kolesterol (det onda kolesterolet) och höjer HDL-kolesterol (det goda kolesterolet).

Sänkning triglyceridnivåer hos patienter med hypertriglyceridemi (höga triglycerider). Triglycerider är fettliknande ämnen som finns i kroppen.

Att sänka triglycerider eller kolesterolnivåer hos patienter som redan tar annat kolesterol medicinering, till exempel en statin eller en gallsyrasekvestrerare som kolestyramin, kolestipol eller colesevelam. Niacin är också bättre än de flesta andra kolesterolsänkande läkemedel vid höja HDL-kolesterol.

Att minska risken för en ny hjärtinfarkt hos patienter med en historia av både hjärtinfarkt och högt kolesterol.

Bromsa utvecklingen av ateroskleros (åderförkalkning) hos patienter med anamnes på kranskärlssjukdom (CAD) och högt kolesterol.

Niacin bör användas som en del av en kolesterolsänkande program i kombination med motion och en låg kolesteroldiet. Ibland Niacin används i kombination med andra kolesterol läkemedel såsom statiner och gallsyrabindare.


Niacin (Niaspan) Rekommendationer


Följ instruktionerna för att använda detta läkemedel ges av din läkare. Ta Niacin exakt enligt anvisningarna.

Niacin bör tas vid sänggåendet, efter en låg fetthalt mellanmål (t.ex. ett äpple, fettsnål yoghurt, brödskiva) och doser bör anpassas individuellt beroende på patientens svar.

Niacin Tabletterna får inte delas, krossas eller tuggas innan de sväljs.


Niacin (Niaspan) Försiktighetsåtgärder


Tala med din läkare innan du tar Niacin, om:

du är allergisk mot något läkemedel;

du har några allvarliga medicinska tillstånd;

du är gravid eller ammar.


Niacin (Niaspan) Ingredienser


Aktiv beståndsdel: nikotinsyra.

Billig Niacin På Nätet