Loading ...    
  Loading ...    

Köpa Nicotinic Acid (Niaspan) Utan ReceptBillig Nicotinic Acid På NätetKöper Nicotinic Acid På Nätet Utan ReceptenNicotinic Acid (generiskt namn: Niacin / nikotinsyra) är förlängd frisättning av B-komplex-vitamin niacin.

Nicotinic Acid användningsområden:

Sänka kolesterol hos patienter med hyperkolesterolemi (högt kolesterol). Nicotinic Acid kan sänka både total-och LDL-kolesterol (det onda kolesterolet) och höjer HDL-kolesterol (det goda kolesterolet).

Sänkning triglyceridnivåer hos patienter med hypertriglyceridemi (höga triglycerider). Triglycerider är fettliknande ämnen som finns i kroppen.

Att sänka triglycerider eller kolesterolnivåer hos patienter som redan tar annat kolesterol medicinering, till exempel en statin eller en gallsyrasekvestrerare som kolestyramin, kolestipol eller colesevelam. Nicotinic Acid är också bättre än de flesta andra kolesterolsänkande läkemedel vid höja HDL-kolesterol.

Att minska risken för en ny hjärtinfarkt hos patienter med en historia av både hjärtinfarkt och högt kolesterol.

Bromsa utvecklingen av ateroskleros (åderförkalkning) hos patienter med anamnes på kranskärlssjukdom (CAD) och högt kolesterol.

Nicotinic Acid bör användas som en del av en kolesterolsänkande program i kombination med motion och en låg kolesteroldiet. Ibland Nicotinic Acid används i kombination med andra kolesterol läkemedel såsom statiner och gallsyrabindare.


Nicotinic Acid (Niaspan) Rekommendationer


Följ instruktionerna för att använda detta läkemedel ges av din läkare. Ta Nicotinic Acid exakt enligt anvisningarna.

Nicotinic Acid bör tas vid sänggåendet, efter en låg fetthalt mellanmål (t.ex. ett äpple, fettsnål yoghurt, brödskiva) och doser bör anpassas individuellt beroende på patientens svar.

Nicotinic Acid Tabletterna får inte delas, krossas eller tuggas innan de sväljs.


Nicotinic Acid (Niaspan) Försiktighetsåtgärder


Tala med din läkare innan du tar Nicotinic Acid, om:

du är allergisk mot något läkemedel;

du har några allvarliga medicinska tillstånd;

du är gravid eller ammar.


Nicotinic Acid (Niaspan) Ingredienser


Aktiv beståndsdel: nikotinsyra.

Billig Nicotinic Acid På Nätet